OZNAMY

24. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 11.09.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 12.09. do 18.09.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

12.09.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Najsvätejšieho mena Mária,

ľ. sp.

UT

13.09.

 

 

 

16:15

F

 

sv. Ján Zlatoústy, sp.

ST

14.09.

 

09:15

F

 

 

18:45

K

Povýšenie svätého Kríža, sv.

ŠT

15.09.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

Sedembolestná Panna Mária Patrónka Slovenska, sl.

PI

16.09.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

sv. Kornel a Cyprián, sp.

SO

17.09.

 

 

 

 

18:45

K

sv. Róbert Bellarmín, ľ. sp.

krst: 11:45

NE

18.09.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

25. nedeľa v CO

krst: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Sv. zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, 18:25 – 18:40; UT: 15:55 – 16:10.

Úradné hodiny farskej kancelárie: PO, ST, PIA: 16:15 – 17:30 – BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Na sviatok Povýšenia Kríža 14.09. možno získať odpustky pri uctení a modlitbe pri misijnom kríži.

V stredu 14.09. si pripomíname 1. výročie návštevy pápeža Františka v Košiciach. V katedrále sv. Alžbety bude pri tejto príležitosti na záver slávnostnej svätej omše, ktorá začína o 18:00, odhalená pamätná tabuľa.

Vo štvrtok 15.09. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie – patrónky Slovenska. Omše budú o 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie Košice - Kalvária 14.09. – 15.09. – program na webovej stránke a výveske farnosti.

Úmysly svätých omší na mesiac október 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach v pondelok 12.09. až stredu 14.09. PBZ

Budúcu nedeľu 18.09. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti - kostola, fary a pastoračného centra.

Upratovanie kostola v piatok 16.09. o 16:30 skupina č. 5. PBZ  

Organizačné stretnutie - pomoc a plán prác okolo kostola a v kostole bude v utorok 13.09. o 17:00 po svätej omši – potreba dohodnúť časové a personálne možnosti – pozvanie platí pre každého. PBZ

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, Rebrík: 1,90 €.

51. ročník Medzinárodného organového festivalu Ivana Sokola: www.sfk.sk/mofis  15.09. Dóm sv. Alžbety: 20:00,  18.09. Sem. kostol: 19:00.

Požehnanie nového vyobrazenia patrocínia, Košice KVP, 18.09.2022 o 10:30.

Letáčiky programu katolíckeho rádia Mária na september a október 2022 nájdete vzadu pri východe z kostola. Viac na www.radiomaria.sk.

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2022/2023, bude prebiehať od 20. septembra 2022. Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

 

Prihlasovanie na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2022/2023 bude prebiehať od 20. septembra 2022.

Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

V mesiaci august 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 79 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.      

 

Evanjelizačný úmysel na september 2022:

Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

Úmysel KBS na september 2022:

Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.