Oznamy

19. nedeľa v cezročnom období – 11.08.2019  

 

Pondelok

12.08.

 

09:15

 

 

 

Utorok

13.08.

 

 

 

18:15

 

Streda

14.08.

 

09:15

 

18:15

Sv. Maximilián Kolbe - spomienka

Štvrtok

15.08.

 

09:15

16:15

18:15

Nanebovzatie PM - slávnosť

Piatok

16.08.

 

09:15

 

 

upratovanie sk. č.10: 18:00

Sobota

17.08.

 

 

 

18:15

 

Nedeľa

18.08.

07:45

09:15

10:45

18:15

 

 

*Nanebovzatie Panny Márie – slávnosť 15.08. – prikázaný sviatok.

 Streda 14.08. s platnosťou 18:15, Štvrtok 15.08.: 09:15, 16:15, 18:15.

 

*Od 01.07. do 01.09.2019 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

Pondelok, streda, piatok o 09:15 hod. Utorok, štvrtok, sobota o 18:15 hod.

Nedeľa bez zmeny: 07:45, 09:15, 10:45, 18:15 hod.

 

*Úradné hodiny počas prázdnin 01.07. – 30.08.2019 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Od 05.08. do 16.08. kontaktujte iba pána farára. (0905 695 789) PBZ

 

*Upratovanie kaplnky bude v piatok 16.08. o 18:00 - skupina č. 10.

 

*Budúcu nedeľu 18.08. bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. PBZ

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €.

 

*Púť mužov - Gaboltov: nedeľa 18.08. – svoj záujem hláste v sakristii do 11.08.2019.

 

*Národný pochod za život - Bratislava 22.09.2019. Prihlasovanie v sakristii do 18.08.2019.

Viac informácií webová stránka a výveska.

 

*ÚMYSLY sv. omší na mesiace august, september - kto má záujem, nech príde zahlásiť pánu farárovi do 16. augusta 2019 kvôli dovolenkám a prázdninám. PBZ

 

*Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v dňoch 30. a 31. augusta 2019 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Piatok (30.08.) od 17:30 do 20:30 hod a v sobotu (31.08.) od 08:30 do 12:30 hod. Prihlasovanie formou SMS ( mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára ( Patrik Vojtek: 0905 695 789 ) od 29.07.2019 do 16.08.2019. PBZ

 

*V čase prázdnin a dovoleniek nezabúdajme na dôstojné oblečenie pri návštevách kostolov a bohoslužieb. PBZ