OZNAMY

6. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 11.02.2024  
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 12.02. - 18.02.2024

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefónne číslo: 0940 985 407

Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

12.02.

 

09:15 K

 

 

18:45 F

Féria, ZEP: 09:45 - 11:00

katechéza: 18:15 (F), DSO

UT

13.02.

 

 

 

16:15 F

 

Féria, ZEP: 15:00 - 16:15

 večeradlo: 17:00

ST

14.02.

06:15 F

09:15

F

 

16:15

K

18:45 K

POPOLCOVÁ STREDA

začiatok pôstneho obdobia
prísny pôst a zdržovanie sa mäsa

ŠT

15.02.

 

 

 

16:15 K

 

Féria,
 birmovanci: 17:00 (K)

PI

16.02.

 


09:15 F

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:00,

krížová cesta: 18:15 - LEKTORI
lektori: 19:30

SO

17.02.

 

 

 

 

18:45 K

krst: 11:30 (K), s platnosťou: 18:45

NE

18.02.

07:45 K

09:15 K

10:45 F

 

18:45 F

1. pôstna nedeľa, krst: 11:45 (F), krížová cesta: 14:30 (D)


 F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Dnes 11.02.2024 slávime 32. svetový deň chorých.

Dnešnú nedeľu 11.02. pozývame na ,,Fašiangové raňajky“ do pastoračného centra po svätých omšiach o 07:45 a 09:15. (šišky, kreple, fánky, pampúšiky)

Dnes 11.02. od 16:00 do 18:45 organizujeme pre deti a rodiny FARSKÝ KARNEVAL V DETIČKOVE, na ktorý Vás srdečne v maskách pozývame.

Sviatosť zmierenia: V PONDELOK (večer) A STREDU NESPOVEDÁME.
PO, PI: 08:45 - 09:10, UT, ŠT: 15:45 - 16:10,  PI: 18:15 - 18:40.

Zmierna eucharistická poklona bude v pondelok 12.02. od 09:45 do 11:00 a v utorok 13.02. od 15:00 do 16:15. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Kancelária: PO: 10:15 - 11:00, PO, STREDA - NEBUDE!!!, PI: 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Úmysly svätých omší na obdobie 15.03. - 31.04.2024 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 12.02. do 16.02.. PBZ

Národný týždeň manželstva 12. - 18.02.2024. Viac na ntm.sk alebo ntmke.sk.

Svätá omša pre deti bude v pondelok 12.02. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok 13.02. bude po svätej omši večeradlo o 17:00.

V stredu 14.02. začína pôstne obdobie. Sväté omše: 06:15, 09:15, 16:15, 18:45. Na Popolcovú stredu je prísny pôst, to znamená raz do dňa sa najesť dosýta (záväzné pre osoby vo veku 18 - 60 rokov) a zdržovanie sa mäsitého pokrmu (záväzné pre osoby od veku 14 rokov). Deň pokánia v celej Cirkvi.

Birmovanci sa 14.02. zúčastnia na jednej zo svätých omší.(06:15,16:15,18:45)

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 16.02. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Počas pôstneho obdobia pozývame k spoločnej modlitbe krížovej cesty: piatok o 18:15 a v nedeľu o 14:30.

Veriaci, ktorý v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Modlitba sa nachádza v spevníkoch po textoch svätej omše.)

Stretnutie lektorov bude v piatok 16.02. o 19:30.

Budúcu nedeľu 18.02. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

V nedeľu 18.02. je jarná zbierka na Charitu - pokladnička od 12. do 18.02.

Kat. noviny: 1,50 €, Slovo medzi nami 2,00 €, Slovo+: 2,50 €, Rebrík: 2,50 €.

Hromničné sviece požehnané na slávnosť Obetovania Pána dňa 02.02. si môžete zakúpiť do domácnosti v našom kostole pod chórom od až do 14.02. (ak budú).

Odpustová slávnosť v nedeľu: 05.05.. Slávnosť sv. Dominika Savia 06.05..
2. výročie konsekrácie kostola 08.05. Slávnosť birmovania 18.05. o 09:00.
Slávnosti PSP budú: nedeľa 19.05. (1. skupina) a 02.06. (2. skupina) o 10:45.
1. sk.: 19.05.: 10:45 (ZŠ Belehradská 3.A, ZŠ Bruselská, CZŠ Juhoslovanská)
2. sk.: 02.06.: 10:45 (ZŠ Belehradská 3.B., 3.C., 3.D., + iné školy)
V sobotu pred prvým svätým prijímaním deti príjmu sviatosť zmierenia:
1. skupina: Sobota: 18.05. o 10:45, 2. skupina: Sobota: 01.06. o 10:45.
Evanjelizačný úmysel na február 2024:
Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
Úmysel KBS na február 2024:
Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.