Oznamy

28. nedeľa v cezročnom období - 10.10.2021

Bohoslužby od 11.10.2021 – 2. stupeň ohrozenia – bordová.

Režim OTP – maximálne 50 ľudí – celý týždeň okrem

Nedeľa: 09:15, 10:45 - režim kompletne očkovaní – bez limitu.

Povinná evidencia – doniesť už z domu na lístku údaje:

meno, priezvisko, telefónne číslo a vhodiť do schránky pri vstupe. PBZ

 

PO

11.10.

 

09:15 K

 

18:45 F

sv. Ján XXIII., ľ. sp., DSO

UT

12.10.

 

 

16:15 F

 

Féria

ST

13.10.

 

09:15 F

 

18:45 K

Féria, MSO

ŠT

14.10.

 

 

16:15 K

 

sv. Kalixt I., ľ.sp

PI

15.10.

 

09:15 F

 

18:45 K

sv. Terézia z Avily, sp

SO

16.10.

 

 

 

18:45 F

sv. Margita M. Alacoque, ľ. sp.

NE

17.10.

07:45 F

09:15 F

10:45 K

18:45 K

29. NCO, krst: 11:45

F: farár (P. Vojtek 0905 695 789)

K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Svätá omša za účasti detí (detská svätá omša) bude v pondelok 11.10. o 18:45. Katechéza a nácvik spevu začína dňa 11.10. už o 18:15! Slovníčky na nálepky za účasť na svätej omši aj pre ostatné deti (prihlásené deti dostali pri odovzdaní prihlášky) si je možné zakúpiť v sakristii kaplnky za 1,00 €.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 13.10.: 18:45. (skupiny prípravy: ST, ŠT)

Sv. zmierenia: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, ST, PIA: 08:55 – 09:10, 18:25 – 18:40.

Úmysly svätých omší na mesiac NOVEMBER 2021 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 11.10. – 13.10.2021.

Upratovanie kaplnky v piatok 15.10.: skupina č. 11 o 17:00. PBZ

Budúcu nedeľu 17.10.2021 bude po všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Misijnú nedeľu 24.10. bude zbierka na MISIE. PBZ (označená pokladnička pri východe z kaplnky od 17.10. do 24.10. vrátane)

Posviacka (konsekrácia) kostola sa presúva na zatiaľ neurčený termín. PBZ

Október - mesiac posvätného ruženca. UT: BSR1, ŠT: BSR2, PIA: BSR3.

V mesiaci september 2021 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 80 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na október 2021: Aby sa všetci pokrstení ľudia podieľali na evanjelizácii a boli ochotní stať sa misionármi svedectvom svojho života, vyžarujúceho evanjelium.

Úmysel KBS na október 2021: Aby sa v našich rodinách rozšírila spoločná modlitba posvätného ruženca.