OZNAMY
23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 10.09.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 11.09. - 17.09.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

11.09.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Féria

UT

12.09.

 

 

 

16:15 F

 

Najsvätejšie meno PM, ľ. sp.,

za Márie z farnosti,
večeradlo: 17:00

ST

13.09.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Ján Zlatoústy, sp.,
upratovanie: 10:00

ŠT

14.09.

 

09:15

F

 

16:15 K

18:45 K

Povýšenie svätého Kríža, sv.

PI

15.09.

07:45 K

09:15

F

10:45 F

 

18:45 F

Sedembolestná Panna Mária Patrónka Slovenska, sl.

SO

16.09.

 

 

 

 

14:30 F

18:45 F

sv. Kornélius a Cyprián, sp.,

sobáš: 14:30, večer s platnosťou

NE

17.09.

07:45 F

09:15

H

10:45 F

 

18:45 F

24. nedeľa v CO,

krst: 11:45

 

F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722 

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 11. do 21. septembra 2023. (11.09., 12.09., 14.09.: 17:45 - 18:15 v sakristii kostola). Prihlášky a pokyny k prihláseniu boli zverejnené od 20.08.2023 na webovej stránke farnosti a výveskách.

Sviatosť zmierenia počas týždňa: PO, ST, ŠT: 08:45 - 09:10, 18:15 - 18:40, UT, ŠT: 15:45 - 16:10. V piatok 15.09. nespovedáme.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST: 16:15 - 17:30. V piatok 15.09. kancelária NEBUDE OTVORENÁ.

Úmysly svätých omší na mesiac OKTÓBER môžete hlásiť pánu farárovi
po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 11.09. do 14.09.

V utorok 12.09. je popoludní o 16:15 slávená svätá omša za Márie z farnosti. Srdečne pozývame na svätú omšu a po nej na stretnutie do pastoračného centra.

V utorok 12.09. bude po svätej omši večeradlo o 17:00.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v stredu 13.09. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Na sviatok Povýšenia svätého Kríža 14.09. možno získať odpustky pri uctení a modlitbe pri misijnom kríži. Sväté omše budú o 09:15, 16:15, 18:45.

V piatok 15.09. je slávnosť Sedembolestnej Panny Márie - patrónky Slovenska. Omše budú ako v nedeľu: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Odpustová slávnosť Sedembolestnej Panny Márie: Košice - Kalvária dňa 15.09. – 17.09. Program nájdete na: kalvarka.sk a výveske našej farnosti.

Budúcu nedeľu 17.09. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Katolícka tlač pri hlavnom vstupe do kostola: Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €, Slovo+: 2,50 €, Rebrík: 2,50 €.

V dňoch 24.09. - 30.09.2023 organizujeme farskú púť do Medjugorja.
Srdečne pozývame. Prihlasovanie a informácie: www.putnickezajazdy.sk, vivertour@gmail.com, 0918 687 416, 0905 470 210.

V nedeľu 08.10.2023 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum - 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 15.09.. Mená a priezvisko manželov + dátum sobáša.

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť v kostole aj POS terminál.
V mesiaci AUGUST 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 74 darcov. PBZ


Ohlášky

Ing. Stanislav Hudák, bývajúci Hanojská 5, Košice - Sídlisko Ťahanovce
Andrea Onofrejová, bývajúca Lemešany 372: 10.09., 15.09., 17.09.2023. Sobáš - RKF sv. Dominika Savia Košice 23.09.2023 - 15:00.

Ing. Viktor Sinčák, bývajúci Staničná 232, Ruskov a Ing. Martina Kohútová, bývajúca Havanská 7, Košice - Sídlisko Ťahanovce: 10.09., 15.09., 17.09.2023. Sobáš - RKF sv. Dominika Savia Košice 23.09.2023 - 16:30.

Evanjelizačný úmysel na september 2023:
Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel KBS na september 2023:
Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.