OZNAMY

15. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 10.07.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 11.07. do 17.07.2022

Kancelária – úradné hodiny počas prázdnin nebudú.

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

11.07.

 

09:15 K F

 

 

 

sv. Benedikt, sv.

UT

12.07.

 

 

 

 

18:45 K

Féria,

ST

13.07.

 

09:15

K

 

 

 

Féria,

ŠT

14.07.

 

 

 

 

18:45 K F

Féria,

PI

15.07.

 

09:15

K F

 

 

 

sv. Bonaventúra, sp.

SO

16.07.

 

 

 

 

18:45F

PM Karmelská,  ľ.sp.

NE

17.07.

07:45 F

09:15F

10:45 F

 

18:45 K

16. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár (P. Vojtek 0905 695 789)  K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Od 06.07.2022 máme sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  PO, ST, PIA: 09:15, UT, ŠT, SO: 18:45. NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Úradné hodiny počas prázdnin od 06.07. – do 04.09. nebudú. Potrebné a neodkladné záležitosti vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

Poďakovanie pána farára za prianie k meninám a pozdrav z Medžugoria.

Sviatosť zmierenia: UT, ST, ŠT, PIA – 20 minút pred svätou omšou.

Upratovanie kostola vo štvrtok 14.07. o 17:00 skupina č. 7. PBZ

Úmysly svätých omší na mesiac júl, august hláste pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni 11.07., 14.07., 15.07.2022.

Budúcu nedeľu 17.07. bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na kostol, faru a pastoračné centrum.

Bratia bosí karmelitáni pozývajú na novénu a odpustovú slávnosť Panny Márie Karmelskej v kláštornej kaplnke v Lorinčíku od 07. – 16.07.2022 vždy o 18:00.

Odpustová slávnosť: Gaboltov 16. - 17.07.2022. Svätú omšu v nedeľu 17.07. o 10:30 bude vysielať naživo RTVS.

V mesiaci jún 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 78 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 19. do 30. septembra 2022. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom mesiaca október 2022.

V nedeľu 23.10.2022 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum – 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s o. arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 14.09.2022. Je potrebné uviesť mená a priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

Evanjelizačný úmysel na júl 2022:

Modlime sa za starých ľudí, ktorí predstavujú korene a pamäť národov, aby ich skúsenosti a múdrosť pomáhali mládeži hľadieť do budúcnosti s nádejou a s vedomím zodpovednosti.

Úmysel KBS na júl 2022:

Aby starí rodičia a seniori neboli opustení a boli vhodným obohatením pre svoje rodiny.