Oznamy

Krst Krista Pána - 10.01.2021 – koniec vianočného obdobia.

Neverejné

 

PO

11.01.

 

 

 

 

Féria

UT

12.01.

 

 

 

 

Féria

ST

13.01.

 

 

 

 

Sv. Hilár, ľ. sp.

ŠT

14.01.

 

 

 

 

Féria

PI

15.01.

 

 

 

 

Féria

SO

16.01.

 

 

 

 

Féria

NE

17.01.

 

 

 

 

2. nedeľa CO

 

skratka: F: farár (Patrik Vojtek 0905 695 789)       K: kaplán (Lukáš Durkaj 0908 843 598)

 

KAPLNKA OTVORENÁ IBA K SÚKROMNEJ MODLITBE

15.01.

09:15 – 10:45

17:30 – 18:45

17.01.

09:15 – 10:45

15:00 – 16:15

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do 24. januára 2021 pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Požehnaná balená voda a požehnaná balená soľ (milodar podľa zváženia)

je pre Vás nachystaná v kaplnke - (1 ks voda + 1,2 ks soľ) v čase otvorenia kaplnky k súkromnej modlitbe.

 

Trojkráľové nálepky – 2,00 € / ks, KN: 0,70 €, Rebrík:1,90 €.

 

Úmysly svätých omší na mesiace január a február 2021 (maximálne 3 úmysly

na darcu) môžete hlásiť pánu farárovi telefonicky. PBZ     

 

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

V mesiaci december 2020 prispelo priamo na účet našej farnosti 95 darcov. PBZ

 

Farská kancelária bude do odvolania zatvorená.

V prípade neodkladných udalostí (krst, pohreb, vážna choroba, iné) nás spokojne kontaktujte telefonicky.

 

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

Evanjelizačný úmysel na január 2021: Aby nám Pán dal milosť bratsky spolunažívať s príslušníkmi iných náboženstiev, navzájom sa za seba modliť a byť voči všetkým otvorení.

Úmysel KBS na január 2021: Aby sme boli na príhovor Panny Márie Bohorodičky chránení pred každým vírusom, ktorý zabíja telo, ale najmä dušu.

 

Slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Venovať primeraný čas modlitbe - ruženec, čítanie Svätého Písma či iná pobožnosť, zvlášť sledovanie svätej omše online v televízii alebo v rozhlase - TV Lux, Rádio Lumen.