OZNAMY

28. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 09.10.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 10.10. do 16.10.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

10.10.

 

09:15  K

 

 

18:45

K

Katechéza deti PSP: 18:15 Féria, DSO

UT

11.10.

 

 

 

16:15K

 

sv. Ján XXIII., ľ. sp.

ST

12.10.

 

09:15

K

 

 

18:45

K

Féria, MSO

Birmovanci

ŠT

13.10.

 

 

 

16:15AG

 

Féria

Birmovanci, upratovanie

PI

14.10.

 

09:15

AG

 

 

18:45 K

Féria

SO

15.10.

 

 

 

 

18:45

F

sv. Terézia z Avily, sp.

NE

16.10.

07:45 K

09:15

F

10:45 F

 

18:45 K

29. nedeľa v CO

krst: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Odchod prihlásených do Medžugoria bude aj zo zastávky Budapeštianska v nedeľu 09.10. o 16:15 hod.

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40,  UT, ŠT: 15:55 – 16:10.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00; PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM. V tomto týždni iba s pánom kaplánom a diakonom – pán farár je na púti: PO – PIA.  

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 10.10. o 18:45. Katechéza o 18:15.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 12.10. o 18:45.

Upratovanie kostola vo štvrtok 13.10. o 17:00 skupina č. 9. PBZ  

Biblické stretnutie v piatok 15.10. po večernej omši.

Budúcu nedeľu 16.10. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti kostola, fary a pastoračného centra.

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame k spoločnej modlitbe 40 minút pred začiatkom svätej omše.

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, Rebrík: 1,90 €. Pri východe z kostole sú k dispozícii knihy, obrázky a iné za ľubovoľný milodar. PBZ

V mesiaci august 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 79 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.      

Srdečne Vás pozývame na stretnutie s laickým misionárom Tomom Edwardsom. KEDY: v stredu 19.10.2022 o 18:00 sv. omša, príhovor po sv.omši.

Evanjelizačný úmysel na október 2022:

Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel KBS na október 2022:

Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.