OZNAMY

10. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 09.06.2024 
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 10.06. - 16.06.2024
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefón: 0940 985 407
Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30.
BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

10.06.

 

09:15  K, F

 

 

18:45

F

Féria, DSO - nebude

UT

11.06.

 

 

 

16:15 F

 

sv. Barnabáš, sp., večeradlo: 17:00

ST

12.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

ŠT

13.06.

 

 

 

16:15

K, F

 

sv. Anton Paduánsky, sp.

PI

14.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria, Diakonská vysviacka: 10:00

upratovanie: 10:00, BS: 19:30

SO

15.06.

 

 

 

 

 

18:45 K

Kňazská vysviacka: 10:00 - F,K
krst: 13:30 (F), večer s platnosťou

NE

16.06.

07:45 AG

09:15

DH

10:45 DH

 

18:45 AG

11. nedeľa v CO, Deň otcov

primície Lastovce: 10:00 - F,K

 
F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Od 01.07. nastáva zmena v pastoračnom vedení našej farnosti. Pán farár Patrik Vojtek ide za farára do Hanisky. Do našej farnosti prichádza pán farár z Hanisky Jozef Ondovčák. Do farnosti Košice - Nad Jazerom odchádza pán kaplán Lukáš Durkaj, ktorého strieda Matúš Poremba, v súčasnosti pán kaplán v Prešove - Sídlisko III.
Pozývame Vás na ďakovné a rozlúčkové stretnutie dňa 25.06. (utorok) od 18:00 do 21:59 pri farskom kostole. Všetci ste srdečne pozvaní. PBZ

Deň rodiny bude 09.06.. Svätá omša o 15:00 v košickej katedrále + program.

Sviatosť zmierenia: Pondelok večer nespovedáme.
PO, ST, PI: 08:45 - 09:10, UT, ŠT: 15:45 - 16:10, ST, PI: 18:15 - 18:40.

Svätá omša za účasti detí v pondelok 10.06. nebude. Fotografie, USB kľúč, pamiatku zo slávnosti PSP 2. skupiny odovzdáme o 19:30 po detskej svätej omši 17.06. o 18:45.. Milodar z 1. sv. prijímania - 2. skupina: 400,00 €. PBZ

Vyjadrujem poďakovanie za pomoc pri príprave slávností PSP a birmovania.

V utorok 11.06. bude po svätej omši o 17:00 večeradlo.

V stredu 12.06. si pripomíname 70. výročie kanonizácie sv. Dominika Savia.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 14.06. od 10:00 - poverené ženy. PBZ

Biblické stretnutie bude v piatok 14.06. po večernej svätej omši o 19:30.

Úmysly svätých omší beriem na termíny 01.07. - 14.07.2024. Na neskôr už zápis úmyslov prevezme nový pán farár. PBZ za pochopenie.

KN: 1,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €, Rebrík: 2,50 €.

Diakonská vysviacka bude v piatok 14.06. a kňazská vysviacka v sobotu 15.06. o 10:00 v Dóme sv. Alžbety. Modlime sa za diakonov a novokňazov.

V nedeľu 16.06. budú o 10:00 v Lastovciach primície nášho diakona Vojtecha Turka. Autobusom sa na primície nepôjde - individuálna preprava.

Budúcu nedeľu 16.06. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby  kostola, fary a pastoračného centra. PBZ

Budúcu nedeľu 16.06. je Deň otcov. Ďakujeme a pamätáme v modlitbe.

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť v kostole aj POS terminál.
V mesiaci MÁJ 2024 prispelo priamo na účet farnosti spolu 72 darcov. PBZ

Od 01.07.2024 budú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  PO, ST, PIA: 09:15, UT, ŠT, SO: 18:45. NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

OHLÁŠKY:

Ing. Maroš Dudra, bývajúci Košice - Sídlisko Ťahanovce a MVDr. Zuzana Kasičová, bývajúca Košice - Sídlisko Ťahanovce: 26.05., 02.06., 09.06.2024. Sobáš: GKF Košice - Ťahanovce.

Evanjelizačný úmysel na jún 2024: Modlime sa za migrantov, čo utekajú pred vojnou i hladom a musia sa vydať na cestu plnú nebezpečenstiev a násilia, aby našli pohostinnosť a nové príležitosti v krajinách prijatia.

Úmysel KBS na jún 2024: Aby kňazi boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.