Oznamy

5. nedeľa v cezročnom období 09.02.2020

Pondelok

10.02.

 

09:15

 

18:45

sv. Školastika, spomienka

Utorok

11.02.

 

09:15

16:15

 

PPM Lurdská, spomienka

Streda

12.02.

 

 

 

18:45

Féria

Štvrtok

13.02.

 

 

16:15

 

Féria

Piatok

14.02.

 

09:15

 

18:45

Féria

Sobota

15.02.

 

 

 

18:45

Féria

Nedeľa

16.02.

07:45

09:15

10:45

18:45

6. NvCO, krst: 11:45

 

Sv. omša za účasti detí bude v pondelok 10.02. o 18:45. Katechéza a nácvik spevu o 18:15. Spev detí – nedeľná svätá omša 23.02 o 10:45.

Katechéza pre rodičov detí, ktoré sa pripravujú na PSP bude v nedeľu 23.02. o 17:15 skupina ,,B“ a vo štvrtok 27.02. o 18:00  skupina ,,A“. Náhradný termín je termín druhej skupiny.

 

Spoločné pomazanie chorých bude v utorok 11.02. o 09:15 a 16:15.

Sviatosť zmierenia bude pred sv. omšou od 08:30 – 09:00 hod a od 15:30 – 16:00 hod.

Slávime 28. svetový deň chorých. (ustanovil sv. Ján Pavol II v roku 1992).

 

Upratovanie: 13.02.: skupina č.10 o 16:50, KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €.

 

Budúcu nedeľu 16.02. bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola, fary a pastoračného centra. PBZ (práce na stavbe začali od 04.02.2020)

 

ÚMYSLY sv. omší (2 na darcu) bude možné hlásiť až od 10. marca po svätých omšiach v sakristii na obdobie apríl od Veľkej Noci (13.04.) do konca júna 2020. PBZ

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v piatok 21.02.: 17:30 - 20:45 a v sobotu 22.02.: 08:30 - 12:30 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce. Prihlasovanie ukončené – naplnená kapacita. PBZ

 

!!!Ďalší pridaný termín!!!: Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude

v našej farnosti prebiehať v piatok 13.03.: 17:30 - 20:45 a v sobotu 14.03.: 08:30 - 12:30 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce.

Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša) u pána farára (P. Vojtek: 0905 695 789) od 24.02. - 28.02.2020. PBZ

 

Sobota 22.02.2020: 18:00 hod. Piotr RUBIK – Moja história.

Hádzanárska hala – Multihala Košice. Cena: 29,00 €. Máme ešte 3 lístky. PBZ

 

Farská púť do Talianska bude v termíne 15.03. – 21.03.2020. Info – web stránka.

Prihlasovanie stále možné priamo v CK. www.viver.sk, 0918 687 416, 0905 470 210

 

Aktivity - február 2020: 03.02.: sv. Blažej - požehnanie hrdla, 05.02.: 25. výročie požehnania kaplnky, 08.02.: farská zabíjačka – poďakovanie PBZ, 11.02.: pomazanie chorých,

21.-22.02.: sobášne náuky, 22.02.: Piotr Rubik, 26.02.: Popolcová streda.

 

Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.