Oznamy

 

Nedeľa Zoslania Ducha Svätého – 09.06.2019  

 

Pondelok

10.06.

 

09:15

 

18:15

Preblahoslavenej PM, Matky Cirkvi – spomienka, DSO

Utorok

11.06.

 

 

16:15

 

Sv. Barnabáš - spomienka

Streda

12.06.

 

09:15

 

18:15

MSO

Štvrtok

13.06.

 

 

16:15

 

JK najvyšší a večný kňaz, sviatok

Piatok

14.06.

 

09:15

 

18:15

upratovanie: 19:00

Sobota

15.06.

 

 

 

18:15

 

Nedeľa

16.06.

07:45

09:15

10:45

18:15

udeľovanie sv. birmovania: 10:45

 

*Upratovanie kaplnky bude v piatok po sv. omši o 19:00. PBZ

 

*Dnešnou nedeľou Zoslania Ducha Svätého (09.06.) sa končí veľkonočné obdobie.

 

*Budúcu nedeľu 16.06. bude pri všetkých svätých omšiach zbierka na výstavbu kostola,

fary a pastoračného centra. PBZ

 

*Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v našej farnosti v nedeľu 16.06. o 10:45.

Sviatosť zmierenia pre birmovancov a ich rodiny bude vo štvrtok 13.06. od 15:30 do 16:00 a po nácviku od 17:30 do 18:00. Nácvik na birmovku bude po svätej omši o 16:45.

Účasť birmovanca je povinná.

Z priestorových dôvodov Vás prosíme, aby ste v tomto termíne uprednostnili sv. omše v našej farnosti v iných časoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, Rebrík: 1,50 €, SMN: 1,30 €.

 

*Prosím nehádžte do zvončeka mince inej meny ako euro. PBZ

 

*Sväté omše v nedeľu 23.06. v Košiciach – Starom meste v čase od 09:00 – 12:00 nebudú.

Bude iba jedna slávnostná sv. omša v Dóme sv. Alžbety o 09:30 + procesia. Pozývame.

 

*Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.