OZNAMY

KRST PÁNA - 08.01.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia

09.01. - 15.01.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

09.01.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria, pohreb VC: 10:00

katechéza: 18:15, DSO

UT

10.01.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

večeradlo:17:30

ST

11.01.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

birmovanci

MSO

ŠT

12.01.

 

 

 

16:15

K

 

Féria

birmovanci

PI

13.01.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Hilár, ľ. sp.

upratovanie: 10:00, miništranti: 17:45, biblické a lektori: 19:30

SO

14.01.

 

 

 

 

 

18:45 K

s platnosťou

NE

15.01.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

2. nedeľa v CO
zbierka pre farnosť

 

Dnešnou nedeľou Krstu Pána 08.01. sa končí vianočné obdobie.

Vyjadrujem srdečné poďakovanie všetkým za prípravu a pomoc počas vianočných slávení a sviatkov a tiež za účasť a podporu na vystúpeniach KOŠICKI ŠPIVACI  vo štvrtok 05.01. a PRIMÁŠ - cimbalová hudba – vianočný koncert „MELÓDIE VIANOC“ v piatok 06.01. Pán Boh zaplať.

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova (SVD - Societas Verbi Divini) – verbistov. Poznačme si to prosím do svojich diárov. PBZ

Sviatosť zmierenia bude od 09.01.2023 v našej farnosti v týchto časoch:
PO, ST, PIA: 08:45 – 09:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40, UT, ŠT: 15:45 – 16:10.

Požehnanie tokajského vína bolo v utorok 27.12.2022  na sviatok sv. Jána apoštola a evanjelistu. Požehnané víno si môžete zakúpiť do svojich domácností do dnes 08.01.2023 resp. do vypredania.

„Trojkráľovú“ požehnanú vodu, si môžete vziať domov do vlastných nádob v našom kostole do 15.01. vrátane.

Úmysly svätých omší na mesiac FEBRUÁR 2023 môžete ešte hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 09.01. do 13.01.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 09.01. o 18:45. Katechéza o 18:15.

Odzdobenie kostola od vianočnej výzdoby bude v utorok 10.01. po sv. omši. V utorok po svätej omši a odzdobení kostola bude večeradlo s Pannou Máriou.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 11.01. o 18:45.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 13.01. o 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 27.01.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 28.01.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice – v suteréne kostola. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:15) aj v sobotu (zraz pred kostolom o 08:15). Prihlasovanie formou SMS správy u pána diakona. (Peter Astrab: 0904 437 332) od 12.01. do 25.01.2023 resp. do naplnenia kapacity (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša).

Formačné stretnutie miništrantov bude v piatok 13.01. o 17:45.

Biblické stretnutie a zároveň aj stretnutie lektorov bude v piatok 13.01. po večernej svätej omši na tému: „Lukášovo evanjelium“. PBZ

Budúcu nedeľu 15.01. bude počas všetkých svätých omší zbierka na potreby farnosti kostola, fary a pastoračného centra.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť  POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Trojkráľové nálepky do 08.01. Katolícke noviny: zmena ceny od 2023: 1,50 €.

V mesiaci december 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 83 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

 

Evanjelizačný úmysel na január 2023:

Za učiteľov. Modlime sa za učiteľov, aby boli dôveryhodnými svedkami Krista, aby kládli dôraz na bratstvo a pomáhali najmä najzraniteľnejšej mládeži.

Úmysel KBS na január 2023:

Za krajiny poznačené vojnovými konfliktmi, aby odpustenie a pokoj premohli nenávisť a pomstu.