OZNAMY

5. VEĽKONOČNÁ NEDEĽA – 07.05.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 08.05. - 14.05.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

08.05.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Výročie posviacky farského kostola, slávnosť

katechéza a DSO nebude

UT

09.05.

 

 

 

16:15

F

 

Féria,

večeradlo: 17:00

ST

10.05.

 

09:15

B

 

 

18:45 K

Féria,

Kňazské rekolekcie: 09:15

MSO, birmovanci - diakon

ŠT

11.05.

 

 

 

16:15

K

 

bl. Sára, ľ. sp.
birmovanci - kaplán

PI

12.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria,

upratovanie: 10:00

SO

13.05.

 

09:15 F

 

 

 

18:45 K

PM Fatimská, ľ. sp.

večer s platnosťou

NE

14.05.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

6. veľkonočná nedeľa
DSO: 10:45, krst: 11:45,
Deň matiek

 

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Minulú nedeľu 30.04. bola po svätých omšiach pri východe z kostola zbierka
na kňazský seminár vo výške: 508,00 €.

Pobožnosť dnes na 1. nedeľu: 07.05. nebude.

Májové pobožnosti budú na začiatku svätých omší.

Odpustová slávnosť dnes v nedeľu: 07.05. o 10:45.
1. výročie konsekrácie (posviacky) kostola v pondelok 08.05. o 09:15 a 18:45.
Kňazské rekolekcie dekanátu Košice - stred v stredu 10.05. o 09:15.
Svätá omša za účasti detí (DSO) v nedeľu 14.05. o 10:45.
Slávnosti PSP v nedeľu 21.05. (1. skupina) a 04.06. (2. skupina) o 10:45.
Slávnosť udeľovania birmovania v sobotu 27.05. o 09:00.

Sviatosť zmierenia je v týchto časoch: PO, ST, PIA: 08:45 – 09:10,
UT, ŠT: 15:45 – 16:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40. 

V pondelok 08.05. bude farská kancelária zatvorená.
Úradné hodiny kancelárie: ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Katechéza a svätá omša za účasti detí v pondelok 08.05. nebude.
V kostole si je potrebné prevziať (od 29.04.) pre deti, ktoré sa pripravujú na PSP pracovný list: Májové kvetinky. PBZ

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 10.05. o 18:45.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 12.05. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Úmysly svätých omší na mesiac MÁJ a JÚN 2023 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 08.05. do 12.05.

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 12.05.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 13.05.: 07:30 - 12:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:10) aj v sobotu (o 07:25).
Prihlasovanie ukončené k 30.04.: naplnená kapacita. INFO: 0904 437 332

Budúcu nedeľu 14.05. je Deň matiek. Ďakujeme.

Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €, Rebrík: 1,90 €.
 

Na Deň rodiny 28.05. o 15:00
si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Nahlásiť sa môžu v našej sakristii do 14.05.. (mená, priezvisko manželov a dátum sobáša).

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť aj POS terminál. PBZ

V mesiaci apríl 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 74 darcov. PBZ

 

Evanjelizačný úmysel na máj 2023:
Modlime sa za cirkevné hnutia a spoločenstvá, aby čoraz viac objavovali svoje evanjelizačné poslanie a aby vlastné charizmy dávali do služieb celého sveta.

Úmysel KBS na máj 2023:
Aby sa v rodinách rozvíjali evanjeliové́ hodnoty lásky a spoločenstva.