Oznamy

5. nedeľa v cezročnom období - 07.02.2021

Neverejné

 

PO

08.02.

 

 

 

 

Sv. Jozefína, ľ. sp.

UT

09.02.

 

 

 

 

Féria

ST

10.02.

 

 

 

 

Sv. Školastika, sp.

ŠT

11.02.

 

 

 

 

PM Lurdská, ľ. sp.

PI

12.02.

 

 

 

 

Féria

SO

13.02.

 

 

 

 

Féria

NE

14.02.

 

 

 

 

6. nedeľa v CO

 

F: farár (Patrik Vojtek 0905 695 789)

K: kaplán (Lukáš Durkaj 0908 843 598)

 

KAPLNKA OTVORENÁ IBA K SÚKROMNEJ MODLITBE

 

12.02.2021

09:15 – 10:45

17:30 – 18:45

14.02.2021

09:15 – 10:45

15:00 – 16:15

 

V pondelok 08.02. je 7. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi. Vo štvrtok 11.02. je 29. svetový deň chorých.

 

Budúcu nedeľu 14.02. je 1 152. výročie smrti sv. Cyrila. (+ 869)

 

Požehnaná balená voda a požehnaná balená soľ (milodar podľa zváženia)   

je pre Vás nachystaná v kaplnke - (1 ks voda + 1, 2 ks soľ) v čase otvorenia kaplnky k súkromnej modlitbe. Na sviatok Obetovanie Pána – Hromnice 02.02. boli požehnané hromničné sviece – 2 veľkosti, ktoré sú dispozícii k prevzatiu v našej kaplnke za milodar (1,00 € resp. 1,50 €) v tom istom čase.

 

KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €, Slovo medzi nami: 1,50 €.

 

Úmysly svätých omší na mesiac február 2021 (maximálne 3 úmysly

na darcu) môžete hlásiť pánu farárovi telefonicky. PBZ     

 

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

V mesiaci január 2021 prispelo na účet našej farnosti 91 darcov. PBZ

 

Farská kancelária bude do odvolania zatvorená.

V prípade neodkladných udalostí (krst, pohreb, vážna choroba, iné) nás spokojne kontaktujte telefonicky.

 

"Sedembolestná Panna Mária, Patrónka Slovenska, prosíme ťa o tvoju pomoc a ochranu. Vypros uzdravenie chorým, ochraňuj zdravotníkov, ktorí sa o nich starajú a odvráť šírenie choroby. Oroduj za nás, ktorí sa k tebe s dôverou utiekame!"

 

Všeobecný úmysel na február 2021: Za ženy, ktoré sa stali obeťami násilia,

aby ich spoločnosť chránila a aby ich utrpeniu venovala pozornosť.

Úmysel KBS na február 2021: Aby nás osobná skúsenosť utrpenia pobádala

k pomoci opusteným, chorým a starým ľuďom.

 

Na základe Uznesenia vlády Slovenskej republiky č. 808 z 31. decembra 2020, ktoré obmedzuje slobodu pobytu a pohybu zákazom vychádzania a na základe Vyhlášky 77 Úradu verejného zdravotníctva Slovenskej republiky, nadobúdajúcej účinnosť 1. januára 2021, budú vo všetkých slovenských diecézach a eparchiách od 1. januára až do odvolania pozastavené verejné slávenia bohoslužieb. Slovenskí biskupi toto nariadenie zobrali na vedomie a kňazov i veriacich žiadajú o jeho dodržanie, zároveň tiež prosia o veľkú trpezlivosť, ktorá bude pre dané obdobie mimoriadne potrebná. Kňazi môžu sláviť v chrámoch súkromné bohoslužby bez účasti veriacich. Slávenie bohoslužby vyplýva aj vzhľadom na nariadenia z povahy ich zamestnania. Takéto súkromné bohoslužby je možné streamovať. Kňazovi pri tom však smie pomáhať len nevyhnutná asistencia. Počet osôb pre streamovanie súkromnej bohoslužby je na základe platného zákazu stretávania obmedzený na kňaza plus max. 5 osôb. Túto výnimku ale zároveň kvôli striktnému obmedzeniu pohybu teraz nemožno uplatniť v takom zmysle, aby sa na súkromné bohoslužby             v chrámoch pozývali či prihlasovali rôzne rodiny podľa poradovníkov, zapísaných úmyslov, atď. Krsty, sobáše a pohreby je možné sláviť, sú však obmedzené maximálnym počtom 6 účastníkov (okrem pohrebov) a podmienené dodržaním hygienických opatrení. Chrámy nie je nariadené zamknúť: nesmú sa v nich ale konať nijaké hromadné podujatia: to sa týka verejného spovedania, aj rozdávania svätého prijímania. V nebezpečenstve smrti je, samozrejme, možné individuálne vyslúžiť potrebné sviatosti zomierajúcemu.

Slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách. Zostáva povinnosť svätiť nedeľu ako Pánov deň. Venovať primeraný čas modlitbe - ruženec, čítanie Svätého Písma či iná pobožnosť, zvlášť sledovanie svätej omše online v televízii alebo v rozhlase TV Lux, Rádio Lumen.