OZNAMY

32. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 06.11.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 07.11. do 13.11.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

07.11.

 

09:15  F

 

 

18:45

F

Féria,

DSO

UT

08.11.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

ST

09.11.

 

09:15

F

 

 

18:45 F

Výročie posviacky lateránskej baziliky, sv. MSO

birmovanci

ŠT

10.11.

 

 

 

16:15

K

 

sv. Lev, sp.,

birmovanci

PI

11.11.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

sv. Martin, sp.

upratovanie: 10 :00

SO

12.11.

 

 

 

 

18:45

K

sv. Jozafát, sp.

krsty: 11:00

NE

13.11.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

33. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Ďakujeme všetkým, ktorí sa zúčastnili brigády v sobotu 05.11. PBZ

Dnes 06.11. popoludní je pobožnosť o 14:30. Pozývame.

Sviatosť zmierenia: PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40,  UT, ŠT: 15:55 – 16:10.

Úmysly svätých omší na mesiace DECEMBER 2022 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 07.11 do 09.11.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00; PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 07.11. o 18:45. Katechéza o 18:15.

Od poludnia 08. do polnoci 09.11. môže za zvyčajných podmienok získať úplné odpustky veriaci, ktorý nábožne navštívi katedrálny chrám a tam sa pomodlí Otče náš a Verím v Boha.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 09.11. o 18:45.

Upratovanie kostola bude vždy v piatok po svätej omši dopoludnia, čiže najbližšie 11.11. o 10:00 oslovené ženy a ktokoľvek má záujem pomôcť. PBZ

Biblické stretnutie v piatok 11.11. po večernej omši na tému „Príprava na Vianoce“.

Budúcu nedeľu 13.11. -  odpustová slávnosť Dóm sv. Alžbety 10:30.

K finančnej podpore života farnosti môžete zvlášť v nedele a sviatky použiť aj POS terminál, ktorý sa nachádza pri hlavnom vstupe do kostola. PBZ

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ

V mesiaci október 2022 prispelo priamo na účet farnosti spolu 83 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

 

Úplné odpustky v prospech zosnulých

 

Veriaci, ktorý nábožne navštívi cintorín a aspoň mysľou sa pomodlí za zosnulých, môže získať odpustky, ktoré možno privlastniť iba dušiam v očistci, raz denne od 1. do 8. novembra. Okrem tohto odpustkového úkonu sa žiada splniť tri podmienky: svätú spoveď (krátko predtým alebo potom), sväté prijímanie (najlepšie v ten istý deň) a modlitbu na úmysel Svätého Otca (stačí Otčenáš, Zdravas a Sláva). A ďalej ako vo všeobecnosti treba vylúčiť akúkoľvek pripútanosť k hriechu, aj všednému. 

Jedna svätá spoveď však stačí na všetky odpustky.

 

Evanjelizačný úmysel na november 2022:

Modlime sa za trpiace deti, najmä za deti bez domova, za siroty, za obete vojen, aby mali istotu, že sa im dostane vzdelania, a aby mohli zažiť rodinnú lásku.

Úmysel KBS na november 2022:

Aby mladí dokázali byť opravdivými Kristovými svedkami.