Oznamy

23. nedeľa v cezročnom období - 05.09.2021

 

PO

06.09.

 

09:15 K

 

18:45 F

Výročie posviacky katedrály, sv.

UT

07.09.

 

 

16:15 F

 

sv. Košickí mučeníci, sp.

ST

08.09.

 

09:15 F

 

18:45 K

Narodenie PM, sv.

ŠT

09.09.

 

 

16:15 K

 

sv. Peter Claver, ľ.sp.

PI

10.09.

 

09:15 K

 

18:45 F

Féria

SO

11.09.

 

 

 

18:45 F

Féria

NE

12.09.

07:45 F

09:15 F

10:45 K

18:45 K

24. NCO, Krsty: 11:45

F: farár (P. Vojtek 0905 695 789)
K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Dnes 05.09. popoludní je pobožnosť o 14:30. Pozývame.

Povzbudzujeme všetkých zaočkovaných, aby sa zaregistrovali a zúčastnili  sa stretnutia s pápežom Františkom 14.09. v Košiciach.
Podrobnejšie informácie nájdete na: www.navstevapapeza.sk

Sväté omše od 06.09. budú v našej farnosti takto: PO, ST, PIA: 09:15, 18:45, UT, ŠT: 16:15, SO: 18:45, NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Sv. zmierenia: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, ST, PIA: 08:55 – 09:10, 18:25 – 18:40.

Úradné hodiny budú od pondelka 06.09. (okrem štátnych a cirkevných prikázaných sviatkov): PO, ST, PIA: 16:15 – 17:30, Sofijská 1, 1. poschodie.

Veni Sancte pre žiakov, študentov a učiteľov bude v pondelok 06.09. o 18:45. Príležitosť k sviatosti zmierenia bude pred svätou omšou od 18:00 – 18:40.

Prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie 2021/2022, bude prebiehať v tretej dekáde septembra 2021. Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

 

Prihlasovanie na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2021/2022 bude prebiehať v tretej dekáde septembra 2021.

Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke. Príprava birmovancov prihlásených v minulom roku bude pokračovať v októbri 2021 – hlásiť sa nemusia. Dohlásiť sa k príprave na birmovku budú môcť aj noví záujemcovia. Keďže sme nemohli mať riadnu prípravu sa termín udeľovania sviatosti birmovania prekladá predbežne na mesiace apríl - máj 2022. PBZ

Úmysly svätých omší na mesiace september a október 2021 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 06.09. – 10.09.2021.

Upratovanie kaplnky - štvrtok 09.09.: skupina č. 6 - 17:00. KN: 0,70 €., SMN: 1,50 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ

Od 05. - 12.09. sa v Budapešti koná 52. medzinárodný eucharistický kongres.

FOTO a USB kľúč zo slávnosti PSP a SZ – prevzatie v kaplnke.                     

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

V mesiaci august 2021 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 78 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

 

Evanjelizačný úmysel na september 2021: Aby sme všetci vedeli robiť odvážne rozhodnutia v prospech jednoduchého životného štýlu, šetrnému voči životnému prostrediu, a aby sme sa tešili z mládeže, ktorá si radikálne osvojila tento štýl.

Úmysel KBS na september 2021: Aby sa posolstvo evanjelia stávalo viditeľným v praktických činoch a živote našej spoločnosti.