Oznamy

Zoslanie Ducha Svätého – 05.06.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 06.06. do 12.06.2022

Kancelária – úradné hodiny: Sofijská 1, 1. poschodie

 

PO

06.06.

 

09:15 K

 

 

18:45

F

PM Matka Cirkvi, sp.,

DSO, šaty PSP

UT

07.06.

 

 

 

16:15 F

 

Féria,

nácvik PSP: 14:15

ST

08.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

ŠT

09.06.

 

09:15 F

 

16:15 K

 

Náš Pán Ježiš Kristus , najvyšší a večný kňaz, sv.

PI

10.06.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Féria,

upratovanie PSP: 19:30

SO

11.06.

 

 

 

 

18:45

K

sv. Barnabáš, sp.,

PSZ: 10:45, krst: 12:45

NE

12.06.

07:45 K

09:15 F

10:45 F

 

18:45 K

Najsvätejšia Trojica, sl. PSP: 10:45 – 2.skupina

 skratka: F: farár (P. Vojtek 0905 695 789) K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Minulú nedeľu 29.05. bola zbierka na katolícke masmédia: 404,40 €. PBZ

Dnešná nedeľa 05.06. je nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Turíce (odpustky – Veni Creator). Končí sa Veľkonočné obdobie. Od zajtra sa modlíme Anjel Pána.

Dnes 05.06. bude pobožnosť na 1. nedeľu v mesiaci o 14:30. Pozývame.

Sviatosť zmierenia bude: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, ST, ŠT, PIA: 08:55 – 09:10, ST, PIA: 18:25 – 18:40.      

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 06.06. o 18:45 - katechéza NEBUDE. Deti – šaty na PSP. Nácvik detí pred PSP bude v utorok 07.06. o 14:15. Upratovanie kostola v piatok 10.06. rodičia prvoprijímajúcich detí o 19:30. Sviatosť zmierenia pred PSP bude v sobotu 11.06. o 10:45. Slávnosť PSP bude v nedeľu 12.06. o 10:45. Nechajme priestor kostola v tomto čase IBA pre deti a ich rodiny. Podrobnejšie informácie na webovej stránke farnosti. Fotografie z prijímania 1. skupiny budeme odovzdávať po večernej omši v pondelok 13.06. Milodar z 1. sv. prijímania – 1. skupina: 501,82 €. PBZ

V mesiaci máj 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 93 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Úmysly svätých omší na mesiac jún 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 06.06. do 10.06.2022.

Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 ako súčasť prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom Lisabone. Prihlasovanie: narodnestretnutiemladeze.sk

 

Evanjelizačný úmysel na jún 2022:

Modlime sa za kresťanské rodiny na celom svete, aby do každodenného života konkrétnymi skutkami vnášali bezvýhradnú lásku a svätosť.

Úmysel KBS na jún 2022:

Aby kňazi boli čo najvernejším obrazom Dobrého Pastiera.

 

Prvé sväté prijímanie:

2. skupina

(ZŠ Belehradská 3.C, 3.D + CZŠ Juhoslovanská + iné školy)

12.06.2022: 10:45

(sviatosť zmierenia 11.06.2022: 10:45)