OZNAMY

2. PÔSTNA NEDEĽA - 05.03.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 06.03. - 12.03.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice

Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

06.03.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria

UT

07.03.

 

 

 

16:15

F

 

Féria

večeradlo: 17:00

ST

08.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria

ŠT

09.03.

 

09:15 F

 

16:15

K

 

sv. Dominik Savio, slávnosť

(+ 09.03.1857)

PI

10.03.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:15

KC: 09:45 a 18:15, BS: 19:30

uloženie urny VC: 12:00

SO

11.03.

 

 

 

 

 

18:45 K

krsty:11:45
večer s platnosťou

NE

12.03.

07:45 K

09:15

F

10:45 F

 

18:45 K

3. pôstna nedeľa,

krížová cesta: 14:30

 

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Minulú nedeľu 26.02. bola jarná zbierka na Charitu vo výške: 885,00 €. PBZ

Pobožnosť a krížová cesta dnes: 05.03.: 14:30.

Sviatosť zmierenia je v týchto časoch: PO, ST, ŠT, PIA: 08:45 – 09:10,
UT, ŠT: 15:45 – 16:10, ST, PIA: 18:15 – 18:40. 

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Tento týždeň (jarné prázdniny) nebude v pondelok detská svätá omša, stretnutia pre birmovancov a ani omša pre birmovancov v stredu.

Úmysly svätých omší na mesiac APRÍL 2023 môžete hlásiť pánu farárovi
po svätých omšiach, ktoré slávi v tomto týždni od 06.03. do 10.03.

V utorok po svätej omši o 17:00 bude večeradlo.

Štvrtok 09.03. je liturgický sviatok - slávnosť sv. Dominika Savia.
Sväté omše budú o 09:45 a 16:15. Srdečne pozývame na svätú omšu.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 10.03. od 10:15 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Počas pôstneho obdobia pozývame k spoločnej pobožnosti krížovej cesty: piatok 10.03.: 09:45 - farár, 18:15 - BSR 2. skupina a v nedeľu 12.03.: 14:30 – birmovanci.

Veriaci, ktorý v ktorýkoľvek piatok v Pôstnom období sa po prijatí svätého prijímania nábožne pomodlí pred obrazom ukrižovaného Ježiša modlitbu Dobrý a preláskavý Ježišu, môže získať za obvyklých podmienok úplné odpustky. (Modlitba sa nachádza v spevníkoch po textoch svätej omše.)

Biblické stretnutie bude v piatok 10.03. po večernej svätej omši.

Stretnutie s rodičmi detí, ktoré sa pripravujú na 1. sväté prijímanie v našej farnosti bude v kostole v utorok 14.03. o 17:30. Prosím o dochvíľnosť.
Účasť aspoň jedného z rodičov resp. poverenej osoby je potrebná. PBZ

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude prebiehať v piatok 17.03.: 17:15 - 21:15 a v sobotu 18.03.: 08:15 - 13:15 v pastoračných priestoroch nového kostola sv. Dominika Savia, Americká trieda 3845/7, Košice. Prísť je potrebné v piatok (zraz pred kostolom o 17:15) aj v sobotu (o 08:15).
Prihlasovanie ukončené ku dňu 05.03. z dôvodu naplnenia kapacity.

V dňoch 16.04. – 23.04.2023 budú prebiehať v našej farnosti FARSKÉ MISIE s účasťou rehoľníkov Spoločnosti Božieho Slova (SVD - Societas Verbi Divini) – verbistov. Poznačme si to prosím do svojich diárov. PBZ

Na Deň rodiny 28.05. o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Nahlásiť sa môžu v našej sakristii do 14.05. (mená, priezvisko manželov a dátum sobáša).

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť aj POS terminál. PBZ

Katolícke noviny: 1,50 €, Rebrík: 1,90 €.

Veľkonočný paškál do rodín pod chórom: milodar - 5,00 €. PBZ

Možnosť darovať 2% z dane. ZKSM – tlačivá odovzdať v sakristii. Potrebné informácie a tlačivá nájdete na zksm.sk (sekcia - Podporte nás).

V mesiaci február 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 76 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Evanjelizačný úmysel na marec 2023:
Modlime sa za tých, ktorým ublížil niekto z cirkevného spoločenstva, aby
v samotnej Cirkvi našli konkrétnu odpoveď na svoju bolesť a utrpenie.

Úmysel KBS na marec 2023:
Aby každé počaté dieťa bolo prijaté s láskou ako Boží dar.