Oznamy

27. nedeľa v cezročnom období 04.10.2020 

 

Pondelok

05.10.

 

09:15

 

 

18:45

sv. Faustína, ľ. sp.

Utorok

06.10.

 

 

16:15

 

 

Féria

Streda

07.10.

 

09:15

 

 

18:45

Ružencová PM, sp.

Štvrtok

08.10.

 

 

16:15

 

 

Féria

Piatok

09.10.

 

09:15

 

 

18:45

Féria

Sobota

10.10.

 

 

 

17:15

18:45

Féria

Nedeľa

11.10.

07:45

09:15

10:45

17:15

18:45

28. nedeľa v CO, krst: 11:45

 

Dnes 04.10. popoludní je pobožnosť o 14:30. Pozývame.

 

Vzhľadom na platné obmedzenie počtu účastníkov verejných zhromaždení na 50 osôb, slovenskí biskupi od 01.10.2020 až do odvolania udeľujú všeobecný dišpenz od fyzickej účasti na nedeľných bohoslužbách.

V našej farnosti rezervujeme 5 miest v kaplnke pre toho veriaceho ( rodinu ),

ktorého úmysel svätej omše sa slávi - obetuje pri konkrétnej svätej omši.

Musí (musia) však prísť najneskôr 10 minút pred začiatkom svätej omše. PBZ

 

Vzhľadom na epidemiologickú situáciu došlo k zmene spôsobu stretnutia rodičov prvoprijímajúcich detí 2020/2021 dňa 05.10.2020 - bude prebiehať v dvoch skupinách rozdelených podľa škôl:   18:15 - (ZŠ Bruselská, CZŠ Juhoslovanská, iné),  19:20 - (ZŠ Belehradská)        Stretnutia nech sa zúčastní len jeden z rodičov resp. poverená osoba - bez detí.
Účasť na svätej omši o 18:45 nie je povinná – obmedzená kapacita. Svätej omše sa môže zúčastniť len jeden z rodičov bez detí. Náhradný termín je termín druhej skupiny.                                                                       Zároveň ( 05.10.2020 na stretnutí ) je ešte posledný termín na prihlásenie dieťaťa.                           

Prihlasovanie na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2020/2021 bude prebiehať 06.10. – 09.10.2020

Informácie nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

 

Sviatosť zmierenia sa bude vysluhovať v utorok až piatok 20 minút pred svätými omšami.

 

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

 

Upratovanie kaplnky - štvrtok 08.10.: skupina č.2 o 17:00. KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €. PBZ

 

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca.

Pozývame k spoločnej modlitbe 30 minút pred začiatkom svätej omše.

 

Všeobecný úmysel na október: Aby mohli mať veriaci laici, najmä ženy, vďaka krstu väčšie zastúpenie na zodpovedných miestach v Cirkvi.

Úmysel našich biskupov na október: Aby všetci, ktorí zasvätili svoj život Bohu, vydávali svedectvo viery, pokory a obety.