OZNAMY

23. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 04.09.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 05.09. do 11.09.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

05.09.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

Féria

UT

06.09.

 

 

 

16:15K

 

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety Uhorskej, rehoľ., sv.

ST

07.09.

 

09:15

K

 

 

18:45

F

Sv. Marek Križin, Melichar Grodziecki a Štefan Pongrácz, kňazov a muč., sp.

ŠT

08.09.

 

09:15

F

 

16:15

K

 

Narodenie Preblahoslavenej Panny Márie, sv.

PI

09.09.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

Féria

SO

10.09.

 

 

 

 

18:45

F

Féria

krsty: 11:45

NE

11.09.

07:45 K

09:15

F

10:45 F

 

18:45 K

24. nedeľa v CO

krsty: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnes 04.09. popoludní je pobožnosť o 14:30. Pozývame.

Veni Sancte pre žiakov, študentov a učiteľov bude v pondelok 05.09. o 18:45. Príležitosť k sviatosti zmierenia bude pred svätou omšou od 18:15 – 18:40.

Sväté omše od 05.09. budú v našej farnosti takto: PO, ST, PIA: 09:15, 18:45, UT, ŠT: 16:15, SO: 18:45, NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Sviatosť zmierenia: UT, ŠT: 15:55 – 16:10, PO, ST, PIA: 08:55 – 09:10, 18:25 – 18:40.

Úradné hodiny budú od pondelka 05.09. (okrem štátnych a cirkevných prikázaných sviatkov): PO, ST, PIA: 16:15 – 17:30 – BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Odpustová slávnosť – Malá Vieska; 10. - 11.09., slávnostná sv. omša v nedeľu o 10:30, Mons. Bernard Bober

Úmysly svätých omší na mesiace september, október 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach v pondelok 05.09. až štvrtok 08.09. PBZ

Upratovanie kostola vo štvrtok 08.09. o 17:00 skupina č. 4. PBZ,  KN: 1,00 €.

V mesiaci august 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 79 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.      

 

Evanjelizačný úmysel na september 2022:

Modlime sa, aby všetky krajiny sveta vo svojom právnom poriadku zrušili trest smrti, ktorý je útokom na ľudskú dôstojnosť.

Úmysel KBS na september 2022:

Aby sme na príhovor Sedembolestnej Panny Márie dokázali aj učiť v škole aj nasledovať v živote jej príklad pokory a podriadenosti Božej vôli.