OZNAMY

5. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 04.02.2024  
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 05.02. - 11.02.2024
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefónne číslo: 0940 985 407

Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

05.02.

 

09:15 K

 

 

18:45 F

sv. Agáta, sp.,

 katechéza: 18:15 (F), DSO

UT

06.02.

 

 

 

16:15 F

 

sv. japonskí mučeníci, sp.,

 večeradlo: 17:00

ST

07.02.

 

09:15

K

 

 

18:45 K

Féria, birmovanci: (D) - NEBUDE
Rekolekcie - Dóm: 09:00 (F), MSO

ŠT

08.02.

 

 

 

16:15 K

 

sv. Jozefína, ľ. sp.,
 birmovanci: 17:00 (K)

PI

09.02.

 


09:15 F

 

 

18:45 K

Féria, upratovanie: 10:00, BS: 19:30

SO

10.02.

 

09:15 F

 

15:00

K

18:45 F

sv. Školastika, pom. chorých: 09:15, krst: 10:30 (F), sobáš s omšou: 15:00 (K), s platnosťou: 18:45

NE

11.02.

07:45 F

09:15 F

10:45 K

 

18:45 K

6. nedeľa v CO, Fašiangové raňajky v PC po 07:45 a 09:15
Farský karneval - Detičkovo: 16:00


 F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Pobožnosť dnes 04.02. na 1. nedeľu v mesiaci o 14:30.

Sviatosť zmierenia: Pondelok večer nespovedáme - katechéza pre deti.
PO, ST, PI, SO: 08:45 - 09:10, UT, ŠT: 15:45 - 16:10, ST, PI: 18:15 - 18:40.

Farská kancelária: PO (K): 10:15 - 11:00, PO (F), ST (D), PI (K): 16:15 - 17:30. BUDOVA FARY VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Úmysly svätých omší na obdobie 01.03. - 31.03.2024 môžete hlásiť pánu farárovi po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 05.02. do 09.02.. PBZ

Svätá omša pre deti bude v pondelok 05.02. o 18:45. Katechéza o 18:15.

V utorok 06.02. bude po svätej omši večeradlo o 17:00.

Kňazské rekolekcie dekanátu Košice - stred budú v stredu 07.02. od 09:00.
(kaplnka sv. Michal) + pracovné a formačné stretnutie vo farnosti sv. Alžbety.

Mládežnícka svätá omša bude v stredu 07.02. o 18:45.

Dňa 08.02. je 10. svetový deň modlitby a povedomia o obchodovaní s ľuďmi.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 09.02. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Biblické stretnutie bude v piatok 09.02. po večernej svätej omši o 19:30.

Kat. noviny: 1,50 €, Slovo medzi nami 2,00 €, Slovo+: 2,50 €, Rebrík: 2,50 €.

Spoločné pomazanie chorých v našej farnosti bude v sobotu 10.02. o 09:15.
Dňa 11.02.2024 slávime 32. svetový deň chorých. Pomazanie chorých na svätej omši môže prijať ten pokrstený a vyspovedaný veriaci, ktorý sa začína ocitať
v nebezpečenstve smrti pre chorobu alebo starobu. Ak už pomazanie prijal v čase do roka, môže znova pristúpiť ak sa mu zdravotný stav zhoršil. Svätá omša bude obetovaná za chorých v našej farnosti.

Budúcu nedeľu 11.02. pozývame na ,,Fašiangové raňajky“ do pastoračného centra po svätých omšiach o 07:45 a 09:15. (šišky, kreple, fánky, pampúšiky)

Dňa 11.02.2024 od 16:00 do 18:45 organizujeme pre deti a rodiny FARSKÝ KARNEVAL V DETIČKOVE, na ktorý Vás srdečne v maskách pozývame.

Hromničné sviece požehnané na slávnosť Obetovania Pána dňa 02.02. si môžete zakúpiť do domácnosti v našom kostole pod chórom od až do 11.02. (ak budú).

Zmierna eucharistická poklona bude v pondelok 12.02. od 09:45 do 11:00 a v utorok 13.02. od 15:00 do 16:15. Veriaci, ktorý navštívi Najsvätejšiu sviatosť a zotrvá v adorácii aspoň pol hodiny, môže za obvyklých podmienok získať úplné odpustky.

Odpustová slávnosť v nedeľu: 05.05.. Slávnosť sv. Dominika Savia 06.05..
2. výročie konsekrácie kostola 08.05. Slávnosť birmovania 18.05. o 09:00.

Slávnosti PSP budú: nedeľa 19.05. (1. skupina) a 02.06. (2. skupina) o 10:45.
1. sk.: 19.05.: 10:45 (ZŠ Belehradská 3.A, ZŠ Bruselská, CZŠ Juhoslovanská)
2. sk.: 02.06.: 10:45 (ZŠ Belehradská 3.B., 3.C., 3.D., + iné školy)
V sobotu pred prvým svätým prijímaním deti príjmu sviatosť zmierenia:
1. skupina: Sobota: 18.05. o 10:45, 2. skupina: Sobota: 01.06. o 10:45.

Ohlášky: Tomáš Banaš, bývajúci Záborského 25, Poprad a 
Mgr. Katarína Kopčíková, bývajúca Záborského 25, Poprad:

21.01., 28.01., 04.02.2024. Sobáš: RKF sv. Dominika Savia, Košice 10.02.2024.


Evanjelizačný úmysel na február 2024:

Modlime sa za nevyliečiteľne chorých a za ich rodiny, aby vždy mali potrebnú zdravotnú i duchovnú starostlivosť a sprevádzanie.
Úmysel KBS na február 2024:
Aby sme sa podľa príkladu preblahoslavenej Panny Márie nesením vlastných krížov pripájali ku Kristovmu vykupiteľskému dielu.