OZNAMY
22. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 03.09.2023

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 04.09. - 10.09.2023

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice, telefónne číslo: 0940 985 407
Číslo účtu farnosti:
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

04.09.

 

09:15

K

 

 

18:45 F

Féria,
Veni Sancte

UT

05.09.

 

 

 

16:15 F

 

Féria,

večeradlo: 19:30

ST

06.09.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Výročie posviacky katedrálneho chrámu sv. Alžbety, rehoľ., sv.

ŠT

07.09.

 

 

 

16:15 K

 

sv. Košickí mučeníci, sp.

adorácia: 15:45 - 16:10

PI

08.09.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Narodenie PM, sv.

upratovanie: 10:00, BS: 19:30

SO

09.09.

 

 

 

 

 

18:45 K

krst: 13:30

 večer s platnosťou

NE

10.09.

07:45 F

09:15

F

10:45 K

 

18:45 K

23. nedeľa v CO,

krst: 11:45

 

F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722 

Pobožnosť dnes 03.09. na 1. nedeľu o 14:30.

Sväté omše od 04.09. budú v našej farnosti takto: PO, ST, PIA: 09:15, 18:45, UT, ŠT: 16:15, SO: 18:45, NE: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

Sviatosť zmierenia počas týždňa: PO, ST, PIA: 08:45 - 09:10, 18:15 - 18:40, UT, ŠT: 15:45 - 16:10.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30.

Veni Sancte pre žiakov, študentov a učiteľov bude v pondelok 04.09. o 18:45. Môžete si doniesť aj aktovky resp. peračníky na požehnanie.

Prihlasovanie na 1. sväté prijímanie (3. ročník ZŠ a starší) + sviatosť birmovania (SŠ a starší) + iniciačné sviatosti pre dospelých bude v našej farnosti prebiehať od 11. do 21. septembra 2023. Prihlášky a pokyny k prihláseniu sú zverejnené od 20.08.2023 na webovej stránke farnosti a výveskách. Príprava na prijatie sviatostí začne začiatkom októbra 2023.

Úmysly svätých omší na mesiac OKTÓBER môžete hlásiť pánu farárovi
po svätých omšiach, ktoré slávi v týždni od 04.09. do 08.09.

V utorok 05.09. bude po svätej omši večeradlo o 19:30.

Adorácia 07.09. (15:45 - 16:10) - deň modlitieb za duchovné povolania.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 08.09. od 10:00 - poverené ženy a ktokoľvek má chuť pomôcť. PBZ

Odpustová slávnosť - Malá Vieska: 08. - 10.09.: slávnostná svätá omša v nedeľu 10.09. o 10:30. Program nájdete na výveske. PBZ

Katolícke noviny: 1,50 €, Slovo+: 2,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €.

Príprava snúbencov na prijatie manželstva 08.09. a 09.09.: NEBUDE!!!

Biblické stretnutie bude v piatok 08.09. po večernej svätej omši o 19:30.

V dňoch 24.09. - 30.09.2023 organizujeme farskú púť do Medjugorja.
Srdečne pozývame. Prihlasovanie a informácie: www.putnickezajazdy.sk, vivertour@gmail.com, 0918 687 416, 0905 470 210.

V nedeľu 08.10.2023 o 15:00 v košickej katedrále si môžu manželské páry pripomenúť svoje jubileum - 50., 55., 60. a viac. Pozývame jubilujúcich manželov na stretnutie s otcom arcibiskupom. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom do 15.09.. Mená a priezvisko manželov + dátum sobáša.

K finančnej podpore života farnosti môžete použiť v kostole aj POS terminál.
V mesiaci JÚL 2023 prispelo priamo na účet farnosti spolu 73 darcov. PBZ

Evanjelizačný úmysel na september 2023:
Modlime sa za ľudí, čo žijú na okraji spoločnosti v neľudských podmienkach, aby sa na nich nezabúdalo a aby neboli pokladaní za zbytočných.

Úmysel KBS na september 2023:
Aby utečencom, migrantom a všetkým na periférii spoločnosti nechýbalo naše prijatie a podpora.