OZNAMY

27. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 02.10.2022

Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia od 03.10. do 09.10.2022

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

03.10.

 

09:15  

K

 

 

18:45

F

Féria, DSO

UT

04.10.

 

 

 

16:15

F

 

sv. František Assiský, sp.

ST

05.10.

 

09:15

F

 

 

18:45

K

sv. Faustína, ľ. sp., MSO

ŠT

06.10.

 

 

 

16:15

K

 

Féria

PI

07.10.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Ružencová Panna Mária, sp.

SO

08.10.

 

 

 

 

18:45

K

Féria

NE

09.10.

07:45 K

09:15

F

10:45 F

 

18:45 K

28. nedeľa v CO

krst: 11:45

F: farár: 0905 695 789   K: kaplán: 0908 843 598   D: diakon: 0904 437 332

Dnes 02.10. popoludní je pobožnosť o 14:30. Pozývame.

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni (03.10. - 07.10.): PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, ST, PIA: 18:00 – 18:30, UT, ŠT: 15:30 – 16:00. Nenechávajte si sviatosť zmierenia na posledný deň. PBZ

Spovedanie chorých v domácnosti v piatok 07.10. od 11:00.

Úradné hodiny kancelárie: PO: 10:15 - 11:00; PO, ST, PIA: 16:15 - 17:30. BUDOVA NOVEJ FARY Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM.

Dňa 03.10.2022 (pondelok) o 18:45 sa začnú v našej farnosti sv. Dominika Savia, Košice sväté omše za účasti detí, ktoré sú súčasťou prípravy detí na 1. sväté prijímanie. Na túto sv. omšu (03.10. o 18:45) nech príde aspoň jeden z rodičov alebo iná poverená osoba.

Posledný termín na prihlásenie dieťaťa na prvé sväté prijímanie je na úvodnom stretnutí 03.10.2022. PBZ

Prihlasovanie na sviatosť birmovania a iniciačné sviatosti pre dospelých 2022/2023 bolo ukončené. Príprava začína od stredy 05.10.2022 ako bolo oznámené a dohodnuté na stretnutí dňa 29.09.2022. Mládežnícka svätá omša  bude v stredu 05.10. o 18:45.

V utorok 04.10. o 08:00 začne firma Ronar demontovať strechu kaplnky.

Úmysly svätých omší na mesiac október, november 2022 hláste pánu farárovi po svätých omšiach v pondelok 03.10. až piatok 07.10. PBZ

Upratovanie kostola vo štvrtok 06.10. o 17:00 skupina č. 8. PBZ  

Október – mesiac modlitby posvätného ruženca. Pozývame k spoločnej modlitbe 40 minút pred začiatkom svätej omše.

Adorácia 06.10. (15:30 - 16:00) – deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti na 1. piatok mesiaca dňa 07.10. budú po svätých omšiach.

Katolícka tlač: KN: 1,00 €, Rebrík: 1,90 €. Pri východe z kostole sú k dispozícii knihy, obrázky a iné za ľubovoľný milodar. PBZ

Letáčiky programu katolíckeho rádia Mária na september a október 2022 nájdete vzadu pri východe z kostola. Viac na www.radiomaria.sk.

V mesiaci august 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 79 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.      

 

Evanjelizačný úmysel na október 2022:

Modlime sa, aby bola Cirkev stále verná evanjeliu, aby ho odvážne ohlasovala a tak sa stávala solidárnejšou, bratskejšou a otvorenejšou, a nech sa vždy vyznačuje synodalitou (ochotou putovať spoločne: ľud, biskupi a pápež).

Úmysel KBS na október 2022:

Aby sme boli horlivými misionármi v každom prostredí a vo všetkých okolnostiach.