Oznamy

 

18. nedeľa v cezročnom období 02.08.2020

 

Pondelok

03.08.

 

09:15

 

 

Féria

Utorok

04.08.

 

 

 

18:45

sv. Ján Mária Vianney, sp.

Streda

05.08.

 

09:15

 

 

Výr. posv. marian. bazil. v Ríme, ľ. sp

Štvrtok

06.08.

 

 

 

18:45

Premenenie Pána, sv.

Piatok

07.08.

 

09:15

 

18:45

sv. Sixtus II. a spol., ľ. sp. 1.piatok

Sobota

08.08.

 

 

 

18:45

sv. Dominik, sp., krsty:10:00

Nedeľa

09.08.

07:45

09:15

10:45

18:45

19. nedeľa v CO, krsty:11:45

 

Dnes 02.08. popoludní je pobožnosť o 14:30. Pozývame.

Dnes 02.08. je možné získať vo všetkých farských kostoloch, v bazilikách minor

a v katedrálnych chrámoch úplné odpustky “Porciunkuly”.

Skutok predpísaný na získanie odpustkov je nábožná návšteva kostola spojená s Modlitbou Pána (Otče náš) a Vyznaním viery (Verím v Boha). Okrem toho treba splniť tri podmienky: svätú spoveď, sväté prijímanie a modlitbu na úmysel Svätého Otca (napr. Otče náš, Zdravas a Sláva). Tieto odpustky možno získať aj vo františkánskych kostoloch.

 

Sviatosť zmierenia bude v prvopiatkovom týždni takto:

PO, ST, PIA: 08:30 – 09:00, UT, ŠT, PIA: 18:00 – 18:30 hod.

Spovedanie chorých v domácnosti v piatok 07.08. od 10:30 do 12:00.

 

Upratovanie kaplnky - štvrtok 06.08.: skupina č. 7 o 19:20. PBZ. KN: 0,70 €.

 

ÚMYSLY svätých omší (3 na darcu) bude možné hlásiť v sakristii kaplnky v termíne pondelok 03.08. až piatok 07.08. po svätých omšiach na mesiace august, september.

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať v piatok 21.08.2020: 17:30 - 20:30 a v sobotu 22.08.2020: 08:30 - 13:00 v kaplnke sv. Dominika Savia, Košice - Sídlisko Ťahanovce. Prísť je potrebné v piatok aj v sobotu. 

Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša)

u pána farára (P. Vojtek: 0905 695 789) od 03.08. - 14.08.2020. PBZ

 

Úradné hodiny počas prázdnin 29.06. – 04.09.2020 nebudú.

Potrebné a neodkladné záležitosti radi vybavíme po telefonickej resp. osobnej dohode.

V tomto týždni od 03.08. do 07.08. kontaktujte iba pána farára – 0905 695 789. PBZ

Od 03.08. do 11.08.2020 zastupujem aj farnosť sv. Anny, Ťahanovce – obec.

 

Od 06.07.2020 do 04.09.2020 sú sväté omše v našej farnosti v prázdninovom režime.  

PO, ST, PIA: 09:15. UT, ŠT, SO: 18:45. NEDEĽA: 07:45, 09:15, 10:45, 18:45.

 

Evanjelizačný úmysel na august:

Za  všetkých, ktorí pracujú a žijú na mori; za námorníkov, rybárov a ich rodiny.

Úmysel biskupov na august: Aby Medzinárodný eucharistický kongres, ktorý sa bude konať na budúci rok v Budapešti, povzbudil veriacich k prehĺbeniu úcty ku Kristovej prítomnosti v Najsvätejšej sviatosti.

 

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ