OZNAMY

9. NEDEĽA V CEZROČNOM OBDOBÍ - 02.06.2024 
Bohoslužby v kostole sv. Dominika Savia 03.06. - 09.06.2024
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice
, telefón: 0940 985 407
Úradné hodiny: PO: 10:15 - 11:00, PO, ST, PI: 16:15 - 17:30.
BUDOVA FARY: VCHOD Z NÁMESTIA PRED KOSTOLOM
Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512

PO

03.06.

 

09:15  K

 

 

18:45

F

sv. Karol Lwanga a spoločníci., sp., šaty: 2. sk.: 18:15, foto: 1. sk.: 19:30

UT

04.06.

 

 

 

16:15 F

 

Féria, večeradlo: 17:00

ST

05.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

sv. Bonifác, sp.

ŠT

06.06.

 

 

 

16:15

K

 

Féria, Adorácia: 15:30

PI

07.06.

 

09:15

F

 

 

18:45 K

Najsvätejšie Srdce Ježišovo, sl.

1. piatok, upratovanie: 10:00,

SO

08.06.

 

 

 

 

 

18:45

 K, F

Nepoškvrnené srdce PM, sp.,

voľby do EP, večer s platnosťou

NE

09.06.

07:45 K

09:15

K

10:45 F

 

18:45 F

10. nedeľa v CO, Deň rodiny Košice

 
F: Patrik Vojtek, farár: 0905 695 789   K: Lukáš Durkaj, kaplán: 0908 843 598
   D: Vojtech Turko, diakon: 0949 617 722

Od 01.07.2024 nastáva zmena v pastoračnom vedení našej farnosti. Pán farár Patrik Vojtek ide za farára do Hanisky (pri Košiciach). Do našej farnosti prichádza doterajší farár z Hanisky Jozef Ondovčák. Do farnosti Košice - Nad Jazerom odchádza pán kaplán Lukáš Durkaj, ktorého strieda Matúš Poremba, v súčasnosti kaplán v Prešove - Sídlisko III.

Slávnostná svätá omša s eucharistickým sprievodom centrom mesta Košice bude v nedeľu 02.06. zo začiatkom o 09:30 v Dóme sv. Alžbety. Pozývame  deti s lupienkami kvetov. Sväté omše v Košiciach - Starom Meste v čase od 09:00 do 12:00 nebudú. Bude iba jedna spoločná svätá omša v katedrále.

Pobožnosť dnes 02.04. na 1. nedeľu v mesiaci o 14:30.

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni: PO, ST, PIA: 08:30 - 09:00,
UT, ŠT: 15:30 - 16:00, ST, PIA: 18:00 - 18:30. Pondelok večer nespovedáme.

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 03.06. o 18:45 - katechéza NEBUDE. Šaty vrátiť 2. skupina PSP. Fotografie 1. skupiny PSP budeme odovzdávať po večernej omši v pondelok 03.06. o 19:30.

V utorok 04.06. bude po svätej omši o 17:00 večeradlo.

Adorácia štvrtok 06.06. (15:30 - 16:15) - deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti s adoráciou na 1. piatok mesiaca 07.06. budú po svätých omšiach.

V piatok 07.06. je slávnosť Najsvätejšieho Srdca Ježišovho. Sväté omše budú  o 09:15 a 18:45. Po každej svätej omši bude odprosujúca pobožnosť spojená s požehnaním. Možnosť získať úplné odpustky za zvyčajných podmienok + modlitba Jesu dulcissime - Najmilší Ježišu. V piatok 07.06. je svetový deň modlitieb za posväcovanie kňazov.

Upratovanie kostola, spoločných farských a pastoračných priestorov bude v piatok 07.06. od 10:00 - poverené ženy. PBZ

V nedeľu 09.06. bude v našej farnosti o 10:45 slávená svätá omša za veriacich - ročník narodenia 1964. (v roku 2024 jubileum 60 rokov života)

Deň rodiny bude 09.06.. Svätá omša o 15:00 v košickej katedrále + program.

Úmysly svätých omší NEBERIEM, do konca júna 2024 sú už všetky termíny zaplnené. PBZ za pochopenie.

KN: 1,50 €, Slovo medzi nami: 2,00 €, Rebrík: 2,50 €, Slovo+: 2,50 €.

Diakonská vysviacka bude v piatok 14.06. a kňazská vysviacka v sobotu 15.06. o 10:00 v Dóme sv. Alžbety. Modlime sa za diakonov a novokňazov.

V nedeľu 16.06. budú o 10:00 v Lastovciach primície nášho diakona Vojtecha Turka. Autobusom sa na primície nepôjde - individuálna preprava.

OHLÁŠKY:

Michal Lapka, bývajúci Košice a Mgr. Ivana Prokipčáková, bývajúca Košice: 19.05., 26.05., 02.06.2024. Sobáš: RKF sv. Gorazda, Košice - Terasa.

Ing. Maroš Dudra, bývajúci Košice - Sídlisko Ťahanovce a MVDr. Zuzana Kasičová, bývajúca Košice - Sídlisko Ťahanovce: 26.05., 02.06., 09.06.2024. Sobáš: GKF Košice - Ťahanovce.

Evanjelizačný úmysel na jún 2024: Modlime sa za migrantov, čo utekajú pred vojnou i hladom a musia sa vydať na cestu plnú nebezpečenstiev a násilia, aby našli pohostinnosť a nové príležitosti v krajinách prijatia.

Úmysel KBS na jún 2024: Aby kňazi boli vždy svedkami milosrdnej a dobročinnej Božej lásky.