Oznamy

 

7. veľkonočná nedeľa – 02.06.2019  

 

Pondelok

03.06.

 

09:15

 

18:15

sv. Karol Lwanga a spol., DSO

Utorok

04.06.

 

 

16:15

 

 

Streda

05.06.

 

09:15

 

18:15

sv. Bonifác, muč., MSO

Štvrtok

06.06.

 

 

16:15

 

adorácia, upratovanie: 17:00

Piatok

07.06.

 

09:15

 

18:15

1. piatok: pobožnosť

Sobota

08.06.

 

 

 

18:15

Turíčna vigília

Nedeľa

09.06.

07:45

09:15

10:45

18:15

Zoslanie Ducha Svätého

 

*Dnes 02.06. bude pobožnosť popoludní o 14:30 na 1. nedeľu v mesiaci.

 

*Pondelok 03.06. - 1. skupina: DVD, CD, FOTO, potvrdenie, 2. skupina: odovzdanie šiat.

 

*Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni bude takto:

PO, ST: 17:30 – 18:00 hod, UT, ŠT: 15:30 - 16:00 hod, ST, PIA: 08:30 – 09:00 hod.

Chorí v domácnostiach v piatok 07.06. od 09:15 hod.

 

*Štvrtok 06.06. bude počas vysluhovania sviatosti zmierenia vyložená Sviatosť Oltárna k tichej adorácii a po svätej omši bude krátka eucharistická pobožnosť s požehnaním.

 

*Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 06.06. o 17:00 - skupina č. 2. PBZ

 

*Budúca nedeľa 09.06. je nedeľa Zoslania Ducha Svätého – Turíce (odpustky).

Končí sa veľkonočné obdobie. Modlí za znova Anjel Pána.

 

*Sviatosť birmovania sa bude udeľovať v našej farnosti v nedeľu 16.06. o 10:45.

Pokyny k slávnosti nájdete na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke.

Z priestorových dôvodov Vás prosíme, aby ste v tomto termíne uprednostnili sv. omše v našej farnosti v iných časoch. Za pochopenie ďakujeme.

 

*Letné kántrové dni - streda, piatok, sobota. Záväzný je iba jeden deň.

Obsah – prosby za jednotu kresťanov alebo Za duchovné povolania.

 

*Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 € (novokňazi), Rebrík: 1,50 €, SMN: 1,30 €.

 

*Od piatku 31.05. za začala Novéna k Duchu Svätému.

 

*Prosím nehádžte do zvončeka mince inej meny ako euro. PBZ

 

*Sväté omše v nedeľu 23.06. v Košiciach – Starom meste v čase od 09:00 – 12:00 nebudú.

Bude iba jedna slávnostná sv. omša v Dóme sv. Alžbety o 09:30 + procesia. Pozývame.

 

*Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.