Oznamy

4. nedeľa v cezročnom období –  Obetovanie Pána 02.02.2020

Pondelok

03.02.

 

09:15

 

18:45

sv. Blažej, ľ. spomienka

Utorok

04.02.

 

 

16:15

 

Féria

Streda

05.02.

 

 

 

18:45

sv. Agáta, spomienka

Štvrtok

06.02.

 

 

16:15

 

sv. Pavol Miki a spol., spom.

Piatok

07.02.

 

09:15

 

18:45

1. piatok

Sobota

08.02.

 

 

 

18:45

farská zabíjačka: 08:00-14:00

Nedeľa

09.02.

07:45

09:15

10:45

18:45

5. nedeľa v CO

 

Farská eucharistická adorácia bude dnes 02.02. po pobožnosti (14:30) od 15:15 - 18:45.

 

Na sviatok Obetovania Pána – Hromnice 02.02. si doneste sviece na požehnanie, ktoré bude pri všetkých svätých omšiach. K dispozícii sú aj sviece k zakúpeniu v našej kaplnke.

 

Sv. omša za účasti detí v pondelok 03.02. o 18:45 nebude. Katechéza pre rodičov detí, ktoré sa pripravujú na PSP bude v nedeľu 23.02. o 17:15 skupina ,,B“ a vo štvrtok 27.02. o 18:00  skupina ,,A“. Náhradný termín je termín druhej skupiny. Spev detí – nedeľa 23.02 o 10:45.

 

Sviatosť zmierenia bude v prvopiatkovom týždni takto:

PO, ST, PIA: 17:45 – 18:30, UT, ŠT: 15:15 – 16:00,  PIA: 08:15 – 09:00.

Spovedanie chorých bude v piatok 07.02. od 10:30 hod.

 

25. výročie požehnania kaplnky: STREDA 05.02. svätá omša o 18:45. Pozývame.

 

Upratovanie: 06.02.: skupina č. 9 o 16:50, KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €.

 

Farská zabíjačka: SOBOTA 08.02.: 08:00 – 14:00 pri kaplnke. (mäsiar - ukážka o 10:00)

 

ÚMYSLY sv. omší (2 na darcu) bude možné hlásiť až od 10. marca po svätých omšiach v sakristii na obdobie apríl od Veľkej Noci (13.04.) do konca júna 2020. PBZ

 

Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude v našej farnosti prebiehať

v piatok 21.02.: 17:30 - 20:45 a v sobotu 22.02.: 08:30 - 12:30 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce. Prihlasovanie ukončené – naplnená kapacita. PBZ

 

!!!Ďalší pridaný termín!!!: Príprava snúbencov na prijatie sviatosti manželstva bude

v našej farnosti prebiehať v piatok 13.03.: 17:30 - 20:45 a v sobotu 14.03.: 08:30 - 12:30 v kaplnke sv. Dominika Savia – Sídlisko Ťahanovce. Prihlasovanie formou SMS (mená a priezviská snúbencov, miesto a dátum sobáša) u pána farára (P. Vojtek: 0905 695 789) od 24.02. - 28.02.2020. PBZ

 

Farská púť do Talianska bude v termíne 15.03. – 21.03.2020. Info – web stránka.

Prihlasovanie stále možné priamo v CK. www.viver.sk, 0918 687 416, 0905 470 210

 

Plánované aktivity - február 2020: 03.02.: sv. Blažej - požehnanie hrdla,

05.02.: 25. výročie požehnania kaplnky, 08.02.: farská zabíjačka, 11.02.: pomazanie chorých, 21.-22.02.: sobášne náuky, 22.02.: Piotr Rubik, 26.02.: Popolcová streda.