Oznamy

1. adventná nedeľa – 01.12.2019

 

Pondelok

02.12.

 

09:15

 

18:45

DSO, Adorácia:10:00-18:15

Utorok

03.12.

 

 

16:15

 

sv. František Xaverský, sp.

Streda

04.12.

06:15

 

 

18:45

Roráty: 06:15

Štvrtok

05.12.

06:15

 

16:15

 

Roráty: 06:15

Piatok

06.12.

 

09:15

 

18:45

1. piatok, sv. Mikuláš

Sobota

07.12.

 

09:15

 

18:45

sv. Ambróz, sp., krst: 10:00

Nedeľa

08.12.

07:45

09:15

10:45

18:45

2.adventná - biblická

 

Požehnanie adventných vencov bude pri všetkých sv. omšiach 01.12. (aj v sobotu 30.11).

 

Dnešnú nedeľu 01.12. bude po sv. omšiach pri východe z kaplnky jesenná zbierka

na charitu a charitné diela arcidiecézy. Výťažok rozdelíme na 2 časti v pomere:

Arcidiecézna charita: 70 %. Dobročinná zbierka sv. Alžbety: 30 %. Vyslovujeme PBZ.

 

Central Shopping – Caffe Trieste 01.12.2019 - farská adventná káva zdarma.

Kupóny na kávu si záujemcovia môžete vyzdvihnúť v sakristii kaplnky po svätých omšiach v nedeľu 01.12. dopoludnia a koncerte a pobožnosti popoludní.

Využiť kupón je možné iba počas nedele 01.12.2019 po omšiach resp. popoludní. PBZ

 

Adventný koncert bude v našej kaplnke dnes 01.12. o 14:00 - DELICATES TRIO.

Popoludní o 15:00 po koncerte bude pobožnosť na prvú nedeľu v mesiaci. Pozývame.

 

Eucharistická adorácia bude v našej farnosti v pondelok 02.12. od 10:00 do 18:15.

 

Sviatosť zmierenia bude v prvopiatkovom týždni ako zvyčajne:

UT, ŠT: 15:15 – 16:00, ST: 17:45 – 18:30, PIA: 08:15 – 09:00, 17:45 – 18:30.

Spovedanie chorých bude v piatok 06.12. od 10:30 hod.

 

Svätá omša za účasti detí bude 02.12. o 18:45. Katechéza a krátky nácvik spevu už o 18:15.

Objednané materiály pre deti – rodiny k adventu si môžete zakúpiť vpredu v kaplnke. PBZ

 

Rorátne sväté omše: ST: 04.12., ŠT: 05.12., ST: 11.12., ŠT: 12.12. o 06:15. Pozývame.

 

Nepoškvrnené počatie Panny Márie 08.12.2019 – slávnosť – prikázaný sviatok

je preložený na pondelok 09.12.: Sväté omše budú takto: 09:15, 16:15, 18:45.

 

ÚMYSLY sv. omší (počet 2 - 3 na darcu) na mesiace január, február - kto má záujem,

nech príde zahlásiť duchovnému otcovi do kaplnky 03.12. až 06.12. po svätých omšiach.

   

Upratovanie kaplnky poprosím vo štvrtok 05.12. o 17:00 – členov skupiny č.2. PBZ

Predvianočné upratovanie našej kaplnky bude v sobotu 14.12. o 08:30. PBZ.

 

Možnosť zakúpenia medu: 7,00 € - 9,00 € a oblátok: 1,00 € v sakristii našej kaplnky.

Pri východe z kaplnky: KN: 0,70 €, Rebrík: 1,90 €, SMN: 1,50 €.

 

Ďalšie oznamy a ponuky nájdete na výveske a na webovej stránke našej farnosti.