Oznamy

22. nedeľa v cezročnom období – 01.09.2019  

 

Pondelok

02.09.

 

09:15

 

18:45

Začiatok šk. r. 2019/2020

Utorok

03.09.

 

 

16:15

 

Sv. Gregora Veľkého, pápeža

Streda

04.09.

 

 

 

18:45

 

Štvrtok

05.09.

 

 

16:15

 

Adorácia 15:15 - 16:10

Piatok

06.09.

 

09:15

 

18:45

1. piatok + požehnanie

Sobota

07.09.

 

 

 

18:45

Fatimská sobota v katedrále 09:00

Nedeľa

08.09.

07:45

09:15

10:45

18:45

Malá Vieska: 10:30

 

* Od 02.09.2019 nastanú drobné zmeny v organizácii pastoračného života farnosti.

Zverejnené sú na webovej stránke farnosti a výveske pri kaplnke do 27.08.2019.

 

* V pondelok večer 02.09. o 18:45 pozývame detí, študentov, učiteľov a rodičov
na slávnostnú sv. omšu z príležitosti nového školského roku 2019/2020.

 

* Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni:
PO: 17:45 - 18:30 (iba deti a učitelia z príležitosti nového školského roku 2019/2020) 
UT: 15:15 - 16:00, ST: 17:45 - 18:30, ŠT: 15:15 - 16:00, PI: 08:15 - 09:00, 17:45 - 18:30.

Spovedanie chorých v domácnosti bude prebiehať v piatok 06.09. od 10:15.

 

* ÚMYSLY sv. omší na mesiace september, október - kto má záujem, nech príde zahlásiť  duchovnému otcovi do sakristie kaplnky od 02.09. do 06.09.2019. PBZ

 

* Od septembra prebieha prihlasovanie detí na prvé sväté prijímanie.
Viac informácií na webovej stránke a výveske farnosti.

 

* Prihlasovanie na prijatie sviatosti birmovania v tomto školskom roku 2019/2020 NEBUDE. Prihlasovanie bude prebiehať až v septembri 2020 pre školský rok 2020/2021. Samotné udelenie sviatosti birmovania predbežne plánujeme v máji/júni 2021

už v NOVOM KOSTOLE.

 

* V sobotu 07.09.2019 o 10:00 bude v Katedrále sv. Alžbety sv. omša pri príležitosti

400. výročia smrti sv. Košických mučeníkov. Pred sv. omšou sa o 09:00 začne pobožnosť Fatimskej soboty. Fatimská sobota v našej farnosti nebude.

 

* V nedeľu 22. septembra 2019 sa na Námestí slobody v Bratislave uskutoční Národný pochod za život. Prihlasovanie v sakristii do 15.09.2019. Cesta autobusom: 25,00 €.

 

* V košickej katedrále si spoločne pripomenieme jubileum manželov:
13. októbra o 15:00 – 50., 60. a 65. výročie manželstva.
Nahlásiť sa je potrebné v sakristii kaplnky do 1. októbra 2019.

 

* Upratovanie kaplnky bude vo štvrtok 05.09. o 17:00 - skupina č. 1. PBZ

* Tlač na stolíkoch: KN: 0,70 €, SMN: 1,30 €, Rebrík: 1,90 €.

 

* Štátny sekretariát ďakuje veriacim našej arcidiecézy za zbierku Dobročinné diela Svätého Otca vo výške 42 149,60 €, ktorú sme poslali na podporu apoštolskej činnosti Najvyššieho veľkňaza Františka.