Oznamy

3. veľkonočná nedeľa – 01.05.2022

Bohoslužby od 02.05. do 08.05.2022

 

PO

02.05.

 

09:15 K

 

 

18:45

F

sv. Atanáz, sp., DSO

UT

03.05.

 

 

 

 

18:45 H

sv. Filip a Jakub, sv.

ST

04.05.

 

09:15

F

 

 

18:45 H

sv. Florián, ľ. sp.

ŠT

05.05.

 

 

 

 

18:45 H

Féria

PI

06.05.

 

09:15

K

 

 

18:45 H

sv. Dominik Savio, sl.,

1. piatok,

SO

07.05.

07:45
K

 

 

 

18:45

F

Féria, FS 07:00, večerná omša za zosnulých

NE

08.05.

 

 

11:00 A

 

 

4. veľkonočná nedeľa, Posviacka farského kostola sv. Dominika Savia

skratka: F: farár (P. Vojtek 0905 695 789) K: kaplán (L. Durkaj 0908 843 598)

Číslo účtu farnosti: IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512. PBZ

Svätá omša za účasti detí bude v pondelok 02.05. o 18:45 - katechéza o 18:15.

Sviatosť zmierenia v prvopiatkovom týždni: ST, PIA: 08:30 – 09:00,  UT, ST, ŠT, PIA: 18:00 – 18:30.

Mládežnícka svätá omša v stredu 04.05. nebude.

Veľké upratovanie kostola a okolia kostola bude v piatok 06.05. od 15:30 a v sobotu 07.05. od 08:30 (po omši). Doneste si náradie na úpravu terénu.

Pobožnosť na 1. nedeľu: 01.05.: 14:30. Adorácia 05.05. (18:00 - 18:40) – deň modlitieb za duchovné povolania. Pobožnosti na 1. piatok mesiaca dňa 06.05. budú po svätých omšiach. Fatimská sobota 07.05. o 07:00.

V piatok 06.05. je sviatok sv. Dominika Savia – patróna farnosti.

Sväté omše budú o 09:15, 18:45. Pozývame.

Májové pobožnosti budú na začiatku svätých omší od 02.05.2022

Budúcu nedeľu 08.05. je Deň matiek. Ďakujeme.

Začína sa Týždeň modlitieb za duchovné povolania. Pri verejných pobožnostiach možno získať úplné odpustky.

V mesiaci marec 2022 prispelo priamo na účet našej farnosti spolu 88 darcov. Vyjadrujem úprimné PBZ a povzbudzujem k štedrosti a vytrvalosti.

Úmysly svätých omší v tomto týždni neberieme. PBZ

Na deň rodiny 26.06.2022 o 15:00 si v košickej katedrále môžu manželské páry pripomenúť svoje strieborné jubileum - 25. výročie manželstva. Páry možno v našej farnosti nahlasovať kňazom  do 31. mája 2022. Je potrebné uviesť mená, priezvisko manželov a dátum ich sobáša.

Národné stretnutie mládeže bude v Trenčíne 28. – 31.07.2022 ako súčasť prípravy na Svetové dni mládeže, ktoré sa uskutočnia za účasti pápeža v roku 2023 v portugalskom Lisabone. Prihlasovanie: narodnestretnutiemladeze.sk

Evanjelizačný úmysel na máj 2022: Modlime sa za mladých ľudí, ktorí sú pozvaní žiť naplno, aby si od Panny Márie osvojili umenie počúvať, dôkladne rozlišovať, odvahu veriť a odhodlanie slúžiť.

Úmysel KBS na máj 2022: Za hnutia v Cirkvi, aby každé svojou charizmou prispievalo k ešte väčšej jednote kresťanov a k vernosti Rímskemu veľkňazovi.

Konsekrácia (posviacka) kostola 08.05.2022: 11:00

Priamy prenos v TV Lux.

Generálny nácvik všetkých účastníkov slávnosti a dobrovoľníkov bude vo štvrtok 05.05.2022 o 20:00. Účasť je povinná.

Účastníci slávnosti môžu za splnenia zvyčajných podmienok získať úplné odpustky.

Sviatosť birmovania: 15.05.2022: 11:00

Prvé sväté prijímanie:

1. skupina

(ZŠ Belehradská 3.A, 3.B + ZŠ Bruselská)

29.05.2022: 10:45 (sviatosť zmierenia 28.05.2022)

 

2. skupina

(ZŠ Belehradská 3.C, 3.D + CZŠ Juhoslovanská + iné školy)

(12.06.2022: 10:45 (sviatosť zmierenia 11.06.2022)