Sviatosť zmierenia - Vianoce 2022

Kostol sv. Dominika Savia

Košice – Sídlisko Ťahanovce

               

 

 

18.12.2022      Nedeľa:          16:15 - 18:15 (5)

19.12.2022      Pondelok:      16:15 - 18:15 (5)

20.12.2022      Utorok:          15:15 - 16:00 (2)

21.12.2022      Streda:           08:15 - 09:00 (2)

                                               16:15 - 18:15 (5)

 

 

Kostol sv. Anny Ťahanovce - obec

 

17.12.2022         Sobota:              09:00 - 11:00 (5)

 

 

Kostol sv. Rity - Augustiniáni

 

20.12.2022         Utorok:              17:00 - 18:00 (5)

 

 

Nenechávajte si prosím sviatosť zmierenia na posledný deň.

Vďaka za pochopenie.

* (číslo v zátvorke je plánovaný počet spovedajúcich kňazov)

 

 

 

Spovedanie chorých v domácnosti bude v stredu 21.12.2022 od 10:30.

Je potrebné ich nahlásiť v sakristii kostola,

alebo na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 do 20.12.2022.