Sviatosť zmierenia – Veľká Noc 2023

Kostol sv. Dominika Savia

Košice – Sídlisko Ťahanovce

 

 

02.04.2023      Nedeľa:          15:30 - 18:00 (5)

03.04.2023      Pondelok:      15:30 - 18:00 (5)

04.04.2023      Utorok:          15:30 - 16:00 (2)

05.04.2023      Streda:           08:30 - 09:00 (1)

                                               17:30 - 18:30 (1)

 

 

Kostol sv. Anny Ťahanovce - obec

 

01.04.2023         Sobota:              09:00 - 11:00 (5)

 

 

Kostol sv. Rity - Augustiniáni

 

04.04.2023         Utorok:              17:00 - 18:00 (5)

 

 

Nenechávajte si prosím sviatosť zmierenia na posledný deň.

Vďaka za pochopenie.

* (číslo v zátvorke je plánovaný počet spovedajúcich kňazov)

 

 

 

Spovedanie chorých v domácnosti bude v stredu 05.04.2023 od 10:30.

Je potrebné ich nahlásiť v sakristii kostola,

alebo na farskom telefónnom čísle 0940 985 407 do 03.04.2023.