Záznam zo stretnutia zo dňa 20.03.2022 o 15.15 hod.

2.stretnutie /1.stretnutie 13.03.2022

 

Do kostola sa  pred konsekráciou nevstupuje. Najprv bude zahájenie pred kostolom. POZVÁNKY- koľko, komu, text, ...  stretnutie v utorok večer,  doriešiť aj predmety /obrázky/ zo slávnosti.

Prenos počas konsekrácie – zabezpečenie cez p. Zambu ?- resp. dorieši p. farár záznam slávnosti na kľúč, fotky,

Pohostenie – forma – pečenie koláčov  - najmä domácich /neplnené-kysnuté/– zabezpečenie započať  oslovením  obyvateľov – jednotlivcov radšej zaznačiť do zošita

Občerstvenie – voda, servítky, poháre – zabezpečí p. Pokorný.

Pohostenie – len areál kostola, prípadne kaplnka, pastoračné centrum v kostole.

Pripraviť aj čaj - potreba zabezpečiť čajovar  /podľa počasia/

Zdravotnícka služba – Popovcová, Biličová

Duchovná príprava pred konsekráciou – započať od pondelka resp. Ut- Pia – zabezpečí p.farár

Program po slávnosti - areál kostola – zabezpečujú p. Geregová,  hotel ROCA- Muzika Milana Rendoša, p. Tomko – Koš. Špiváci.

Bezpečnosť -  usporiadateľská služba – parkovanie – v okolí kostola – s podporou mestskej polície a miestneho úradu.