Zápisnica zo stretnutia rodičov

prvoprijímajúcich detí v roku 2022/2023

 

 

Dátum a miesto stretnutia: 14.03.2023: 17:30 – 18:15

Kostol sv. Dominika Savia, Košice - Sídlisko Ťahanovce

 

Termíny prvého svätého prijímania:

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice

 

Prvé sväté prijímanie (PSP) sa uskutoční v dvoch termínoch.

Deti sú rozdelené do 2. skupín podľa toho, akú školu navštevujú nasledovne:

 

1. skupina: 21.05.2023: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.B, 3.C, 3.D + iné školy)

 

2. skupina: 04.06.2023: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.A, 4.A, 5.A + ZŠ Bruselská)

V sobotu pred prvým svätým prijímaním deti príjmu sviatosť zmierenia

(svätú spoveď) v nasledujúcich termínoch:

 

1. skupina – Sobota: 20.05.2023 o 10:45

2. skupina – Sobota: 03.06.2023 o 10:45

 

Zabezpečenie fotografovania a videozáznamu:

 

- fotografovanie detí a natáčanie videozáznamu je zabezpečené

- bude prebiehať v sobotu počas svätej spovede a v nedeľu počas PSP

- foto/video kolekciu dostane - zakúpi každé dieťa - rodič

- kolekcia bude obsahovať: 1x USB s fotografiami (cca 500 ks)

+ HD videozáznam, 3x veľké fotografie (s rozmermi 13x18cm).

 

Cena kolekcie pre jedno dieťa je 25,00 €.

V prípade účasti dvoch súrodencov na PSP bude poplatok za 2. dieťa 4,00 €.

Druhé dieťa dostane len 3 ks fotografie z PSP.

 

 

Šaty:

 

- deti pristúpia k prvému svätému prijímaniu v rovnakých spoločných šatách, ktoré im budú z farnosti zapožičané.

 

Termín prevzatia a následného vrátenia šiat bude:

 

30 minút pred a 15 minút po detskej svätej omši.

1.sk.: 15.05. prevzatie šiat a 22.05. vrátenie šiat pred a po detskej svätej omši.

2.sk.: 28.05. prevzatie šiat a 05.06. vrátenie šiat pred a po detskej svätej omši, ktorá bude spoločná záverečná pre obidve skupiny.

Termíny a časy je potrebné dodržať!

- pri prevzatí šiat je potrebné uhradiť zálohu vo výške 20,00 €, ktorá Vám bude vrátená pri vrátení nepoškodených šiat v určenom termíne.

Ak budú šaty zničené, znehodnotené záloha sa nevracia.

- pred vrátením šiat nie je potrebné šaty čistiť – čistenie zabezpečuje farnosť

- pod šaty je vhodné deťom obliecť napríklad biele tričko či tielko (nie košeľu), nakoľko sú dosť úzke pri krku. Cena za vypožičanie a čistenie šiat je 13,00 €.

 

Rodičia sa na spoločnom stretnutí dňa 14.03.2023 dohodli

na príspevku 65,00 € na dieťa (druhé dieťa v rodine: 44,00 €).

 

Celková suma 65,00 € zahŕňa:

 

- cena za foto/video kolekciu – 25,00 €

- cena za vypožičanie a čistenie šiat – 13,00 €

- slovníček – nálepky – materiály PSP - 2,00 €

- cena za výzdobu, kvety, kytice, darček, deviatnik, sladkosť, obetné dary - 25,00 €

 

V tejto sume nie je zahrnutá záloha 20,00 € za šaty, tú je potrebné uhradiť pri preberaní šiat a bude vrátená pri odovzdaní šiat.

 

Peniaze sa budú zbierať po detských svätých omšiach:

spoločne 1. a 2. skupina – 27.03. a 24.04.2023.

Zaplatiť je potrebné naraz celú sumu 65,00 € (44,00 €).

Peniaze budú zbierať zástupcovia rodičov.

 

 

 

Rodičovský výbor:

Na stretnutí boli vybraní zástupcovia z každej skupiny za účelom uľahčenia komunikácie a organizácie PSP:

 

1. skupina: 21.05.2023: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.B, 3.C, 3.D + iné školy)

 

1. Lucia Gajdošová, pokladník, 0949 021 080, gajdosovalucia22@gmail.com

2. Marcela Farkašová, 0911 400 394, farkasovamarcela@gmail.com

3. Anna Sedlická, 0902 223 727, Ased2612@gmail.com

4. Michal Takáč, 0918 721 388, takac.michal.ml@gmail.com

 

2. skupina: 04.06.2023: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.A, 4.A, 5.A + ZŠ Bruselská)

 

1. Zuzana Kotianová, pokladník, 0907 632 175, zuzana.kotianova@centrum.sk

2. Štefánia Pčolová, 0903 855 460, spcolova@gmail.com

3. Marianna Kováčová, 0915 870 164, marianna.sujakova@gmail.com