Zápis zo stretnutia rodičov

prvoprijímajúcich detí v roku 2021/2022

 

Dátum a miesto stretnutia: 04.04.2022, 19:30

Kaplnka sv. Dominika Savia, Košice - Sídlisko Ťahanovce

 

Termíny prvého svätého prijímania:

Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice

 

Prvé sväté prijímanie (PSP) sa uskutoční v dvoch termínoch.

Deti sú rozdelené do 2. skupín podľa toho, akú školu navštevujú nasledovne:

 

1. skupina: 29.05.2022: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.A, 3.B + ZŠ Bruselská)

 

2. skupina: 12.06.2022: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.C, 3.D + CZŠ Juhoslovanská + iné školy)

V sobotu pred prvým svätým prijímaním deti príjmu sviatosť zmierenia

(svätú spoveď) v nasledujúcich termínoch:

 

1. skupina – Sobota: 28.05.2022 o 10:45

2. skupina – Sobota: 11.06.2022 o 10:45

 

Zabezpečenie fotografovania a videozáznamu:

 

- fotografovanie detí a natáčanie videozáznamu bude zabezpečené rovnakou

spoločnosťou ako minulý rok

- bude prebiehať v sobotu počas svätej spovede a v nedeľu počas PSP

- foto/video kolekciu dostane - zakúpi každé dieťa - rodič

- kolekcia bude obsahovať: 1x USB s fotografiami (cca 500 ks)

+ HD videozáznam, 3x veľké fotografie (s rozmermi 13x18cm).

Cena kolekcie pre jedno dieťa je 22,00 €.

 

V prípade účasti dvoch súrodencov na PSP bude poplatok za 2. dieťa 4,00 €.

Druhé dieťa dostane len 3ks fotografie z PSP.

 

Šaty:

- deti pristúpia k prvému svätému prijímaniu v rovnakých spoločných šatách, ktoré im budú z farnosti zapožičané

 

Termín prevzatia a následného vrátenia šiat bude:

30 minút pred a 15 minút po detskej svätej omši.

1.sk.: 23.05. prevzatie šiat a 30.05. vrátenie šiat pred a po detskej svätej omši.

2.sk.: 06.06. prevzatie šiat a 13.06. vrátenie šiat pred a po detskej svätej omši, ktorá bude spoločná záverečná pre obidve skupiny.

Termíny a časy je potrebné dodržať!

- pri prevzatí šiat je potrebné uhradiť zálohu vo výške 20,00 €, ktorá Vám bude vrátená pri vrátení nepoškodených šiat v určenom termíne.

Ak budú šaty zničené, znehodnotené záloha sa nevracia.

- pred vrátením šiat nie je potrebné šaty čistiť – čistenie zabezpečuje farnosť

- pod šaty je vhodné deťom obliecť napríklad biele tričko či tielko (nie košeľu), nakoľko sú dosť úzke pri krku. Cena za vypožičanie a čistenie šiat je 12,00 €.

 

Rodičia sa na spoločnom stretnutí dňa 04.04.2022 dohodli

na príspevku 60,00 € na dieťa (druhé dieťa v rodine: 42,00 €).

 

Celková suma 60,00 € zahŕňa:

 

- cena za foto/video kolekciu – 22,00 €

- cena za vypožičanie a čistenie šiat – 12,00 €

- slovníček – nálepky – 1,00 €

- cena za výzdobu, kvety, kytice, darček, deviatnik, sladkosť, obetné dary - 25,00 €

 

V tejto sume nie je zahrnutá záloha 20,00 € za šaty, tú je potrebné uhradiť pri preberaní šiat a bude vrátená pri odovzdaní šiat.

 

Peniaze sa budú zbierať po detských svätých omšiach:

spoločne 1. a 2. skupina - 25.04., 01.05., 02.05.2022.

Zaplatiť je potrebné naraz celú sumu 60,00 € (42,00 €).

Peniaze budú zbierať zástupcovia rodičov.

 

Rodičovský výbor:

Na stretnutí boli vybraní zástupcovia z každej skupiny za účelom uľahčenia komunikácie a organizácie PSP:

 

1. skupina: 29.05.2022: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.A, 3.B + ZŠ Bruselská)

 

p. Mária Repovská: 0915 627 637, repmar@gmail.com – pokladník

p. Henrieta Fidová: 0908 343 567, fida.jozef@atk.sk

p. Ľubomíra Banomová 0948 977 342, lubina024@azet.sk

 

2. skupina: 12.06.2022: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.C, 3.D + CZŠ Juhoslovanská + iné školy)

 

p. Marcela Kyzek Zakuciová: 0918 769 409, kyzekzakuciovamarcela@gmail.com – pokladník

p. Iveta Dragonová: 0918 303 607, ivadragonova@gmail.com

p. Miroslava Petrušková: 0948 227 644, mpetruskova3@gmail.com