Informácie k 1.sv.prijímaniu - 1. skupina:

https://tahanovce.rimkat.sk/sviatosti/pre_prvoprijimajucich/informacie-k-1svprijimaniu-1skupina/

 

Informácie k 1.sv.prijímaniu - 2. skupina:
https://tahanovce.rimkat.sk/sviatosti/pre_prvoprijimajucich/informacie-k-1svprijimaniu-2skupina/

Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí na školský rok 2020/2021:

https://tahanovce.rimkat.sk/sviatosti/pre_prvoprijimajucich/oznam-pre-rodicov-prvoprijimajucich-deti-na-skolsky-rok-20202021

 

Oznam pre birmovancov na školský rok 2020/2021:
https://tahanovce.rimkat.sk/sviatosti/pre_birmovancov/oznam-pre-birmovancov-na-skolsky-rok-20202021/