Informácie k 1. sv. prijímaniu pre rodičov detí

2. skupina: 12.06.2022: 10:45

(ZŠ Belehradská 3.C, 3.D + CZŠ Juhoslovanská + iné školy)

03.06.2022 (piatok)

Prvá časť prípravy na 1. sväté prijímanie (PSP) začína 9 dní pred PSP v piatok 03.06. a to tak, že si deti do „Deviatnika“ vyplnia prvý deň. Deviatnik sme rozdali v kostole v priebehu týždňa resp. ak by niekto nedostal – prevzatie v škole. (2. skupina) Deviatnik budú deti vypĺňať - modliť sa postupne, nie všetko naraz!

06.06.2022 (pondelok)

V pondelok 06.06. od 18:15 do 18:45 pred a po detskej sv. omši do 19:45 bude rodičovský výbor vydávať šaty v kaplnke ! - spoločné oblečenie detí k PSP. Katechéza v pondelok pred detskou sv. omšou nebude. Za požičanie šiat je potrebné zaplatiť zálohu 20,00 €. Šaty sa budú povinne vracať v pondelok 13.06. pred a po detskej sv. omši v rovnakom čase ako prevzatie. Pri vrátení nepoškodených šiat bude vrátená záloha 20,00 €. Čistenie šiat zabezpečuje farnosť. Pod šaty odporúčame deťom obliecť biele tričko (nátelník) – nie košele.

07.06.2022 (utorok) 

Dňa 07.06. od 14:15 sa v kostole sv. Dominika Savia uskutoční nácvik detí na PSP (2. skupina). Deti, ktoré navštevujú šk. družinu, vyzdvihnú (katechéti resp. rodičia) v škole o 14:00 a do školy ich naspäť odprevadia. Nácvik bude trvať približne 75 minút. Deťom, ktoré máme po nácviku pustiť samé domov (neodprevádzať naspäť do školskej družiny) to – rodičia dajte prosím písomne.

10.06.2022 (piatok)

V piatok 10.06. o 19:30 (po svätej omši) sa uskutoční upratovanie a zdobenie kostola. Prosíme rodičov – dobrovoľníkov, ktorí môžu prísť pomôcť, aby sa nahlásili rodičovskému výboru do 06.06. vrátane.

11.06.2022 (sobota)

Prvú sviatosť zmierenia absolvujú deti 2. skupiny v sobotu 11.06. o 10:45. Deti prídu do kostola od 10:20 do 10:30. Prosíme rodičov, aby dodržali čas príchodu! Deti prídu oblečené slávnostne (slušne oblečené), ale nie v šatách zapožičaných na PSP! V sobotu je potrebné doniesť:

1.    Deviatniky, označené menom, priezviskom, školou a triedou, ktorú dieťa navštevuje.

2.    Hriechy, ktoré si deti samé napísali na papier!

3.    Krstnú košieľku a sviečku. (z krstu dieťaťa)

Deviatniky deti odovzdajú v kostole - budú súčasťou obetných darov. Po slávnosti PSP v nedeľu ich deti dostanú späť. Po vyspovedaní všetkých detí bude nasledovať obnova krstných sľubov, na ktorú je potrebná krstná košieľka a sviečka (z krstu dieťaťa). Po skončení obradu bude možnosť pre rodičov a iných rodinných príslušníkov pristúpiť k svätej spovedi. Svätú spoveď môžu rodičia  absolvovať aj v iných farnostiach skôr, prvoprijímajúce deti však len v sobotu 11.06. v našej farnosti. Deti si ešte v sobotu zopakujú nácvik na nedeľu. Predpokladaný koniec je do približne 12:30.

12.06.2022 (nedeľa)

V deň PSP nedeľu 12.06. prídu deti do kostola od 10:20 do 10:30. Prosíme rodičov, aby skutočne dodržali čas príchodu! Spoločne s nimi prichádzajú aj šiesti rodinní príslušníci, ktorí majú počas svätej omše možnosť byť v kostole (z dôvodu počtu detí a kapacity kostola pripadá na 1 dieťa 6 miest na sedenie pre jeho rodinných príslušníkov v kostole – dole v laviciach). Ľudia sa na miesta usádzajú do 10:35. Po 10:35 môžu vstúpiť do kostola a zaujať miesto aj na chóre ďalší členovia rodín a prítomní na slávnosti. Ďakujeme.

Fotenie a filmovanie počas svätej omše je zakázané!

Po svätej omši bude nasledovať ešte spoločné fotenie detí po skupinách, prípadne aj s rodinnými príslušníkmi, ktoré bude trvať do 12:15 - podľa okolností. Prosíme ctených rodičov a prítomných hostí, aby rešpektovali pokyny usporiadateľov.