Štatistika 2022
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia, Košice
Americká trieda 3845/7, 040 13 Košice

Krsty 2022

Krsty

do

1. roku

do

7. roku

do

14. roku

nad
14
rokov

Spolu

2022

Spolu
2021

Spolu
2020

Spolu
2019

Spolu 2018

Spolu 2017

Spolu 2016

Spolu 2015

chlapci

44

12

0

0

56

48

55

63

63

66

73

58

dievčatá

67

13

4

0

84

44

61

49

73

62

45

58

spolu

111

25

4

0

140

92

116

112

136

128

118

116

 

Prvé sv. prijímanie 2022

Prvé sv. prijímanie

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Počet detí + dospelí

63

(59+4)

79

(78+1)

64

(64+0)

83
(82+1)

88

(83+5)

80

(77+3)

77

81

79

102

 

Sviatosť birmovania 2022

Sviatosť birmovania

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

Počet birmovancov

79

0

0

42

64

49

40

57

64

 

Sobáše 2022

Sobáše

kat. + kat.

kat. + nekat.

kat. + nepokrst.

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

v našej farnosti

6

0

1

7

1

5

3

5

4

4

3

v inej farnosti (licencie)

 

 

 

28

27

46

54

66

40

53

41

 

Pohreby 2022

Pohreby

2022

2021

2020

2019

2018

2017

2016

2015

muži

21

z: 7

n: 14

priemer:

62,05

24

z: 9

n: 15

priemer:

62,70

23

z: 5

n: 18

priemer:

62,56

14
z: 4
n: 10
priemer: 67,85

11
z: 1

n: 10

19
z: 9      n: 10

11

z: 3

n: 8

15

ženy

6

z: 3

n: 3

priemer:

60,83

28

z: 14

n: 14

priemer:

72,57

19

z: 6

n: 13

priemer:

63,26

12
z: 7
n: 5

priemer:  56,41

11
z: 7

n: 4

12
z: 6

n: 6

7

z: 3

n: 4

9

spolu

27

priemer:

61,78

52

priemer:

67,63

42

priemer:

62,88

26
priemer: 62,57

22

31

18

24