Štatistika 2020
Rímskokatolícka farnosť sv. Dominika Savia
Sofijská 1, 040 13 Košice

Krsty 2020

Krsty

do

1. roku

do

7. roku

do

14. roku

nad

14      rokov

Spolu
2020

Spolu
2019

Spolu 2018

Spolu 2017

Spolu 2016

Spolu 2015

Spolu

2014

Spolu

2013

chlapci

48

6

1

0

55

63

63

66

73

58

41

64

dievčatá

55

3

3

0

61

49

73

62

45

58

64

63

spolu

103

9

4

0

116

112

136

128

118

116

105

127

 

Prvé sv. prijímanie 2020

Prvé sv. prijímanie

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

2012

Počet detí + dospelí

64

(64+0)

83
(82+1)

88

(83+5)

80

(77+3)

77

81

79

102

110

 

Sviatosť birmovania 2020

Sviatosť birmovania

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

Počet birmovancov

0

42

64

49

40

57

64

107

 

Sobáše 2020

Sobáše

kat. + kat.

kat. + nekat.

kat. + nepokrst.

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

v našej farnosti

2

2

1

5

3

5

4

4

3

1

7

v inej farnosti (licencie)

 

 

 

46

54

66

40

53

41

44

37

 

Pohreby 2020

Pohreby

2020

2019

2018

2017

2016

2015

2014

2013

muži

23

z: 5

n: 18

priemer:

62,56

14
z: 4
n: 10
priemer: 67,85

11
z: 1

n: 10

19
z: 9      n: 10

11

z: 3

n: 8

15

11

20

ženy

19

z: 6

n: 13

priemer:

63,26

12
z: 7
n: 5

priemer:  56,41

11
z: 7

n: 4

12
z: 6

n: 6

7

z: 3

n: 4

9

10

12

spolu

42

priemer:

62,88

26
priemer: 62,57

22

31

18

24

21

32

                   

Krsty:

krstiť dieťa čím skôr, primerané mená pre deti, vyberať správnych krstných rodičov, podmienky pre krstných rodičov

 

Birmovanie:

prihlasovanie bude zverejnené na webovej stránke farnosti a farských oznamoch

 

Prijímanie:

prihlasovanie: september (3.ročník ZŠ), príprava: 1. šk. rok, rodičia prichádzať spolu s deťmi – príklad, (absolvované minimálne 2 roky náboženstva na ZŠ), súčasťou prípravy sú aj stretnutia s rodičmi prvoprijímajúcich detí

 

Sobáše: 

náuky môžete absolvovať aj v našej farnosti sú cca 5x ročne, náš kňaz môže sobášiť aj v inej farnosti

 

Sväté omše:

cca 650 za kalendárny rok: nedeľa + sviatok, z tohto počtu obetované za vás veriacich a dobrodincov farnosti 60 sv. omší, ktoré slúži pán farár; hlásenie úmyslov na svätú omšu v sakristii kaplnky osobne u pána farára v termínoch, ktoré sú zverejnené vo farských oznamoch