Pomazanie chorých
Spoveď
Krst
Birmovanie
Eucharistia
Kňazstvo
Manželstvo
Sväteniny a duchovný život