VÝSTAVBA KOSTOLA, FARY A PASTORAČNÉHO CENTRA

IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512
Pán Boh zaplať za Vaše milodary!
TOPlist