UNLP Terasa, Tr. SNP 1, KE 0918 913 111
UNLP Rastislavova 43, KE - Juh 0908 600 095
ŽZ Masarykova 9, KE - Železničná nemocnica 0907 761 799
LVN Murgašova 1, KE - Vojenská nemocnica 0907 761 799
Titul kostola: Kaplnka sv. Dominika Savia
Košice - mestská časť Sídlisko Ťahanovce
farár - vicedekan Patrik Vojtek vojtek.patrik@rimkat.sk
kaplán Jozef Juraško -
 
Ťahanovce - obec Miroslav Porvazník 0907 939 556
 
webmaster Dávid Vaľko dvdavidvalko@gmail.com
výpomocný webmaster Dominik Vaľko -
Rímskokatolícka farnosť
sv. Dominika Savia Košice
Sofijská 1
04013 Košice
IČO: 17084172
DIČ: 2021361364
IBAN: SK98 0200 0000 0005 9484 6512
Pevná linka farár: 055 305 24 71
Mobil farár: 0905 695 789
Mobil kaplán: 0908 370 304
E-mail: tahanovce.sidlisko@rimkat.sk
WWW: http://tahanovce.rimkat.sk
Lokalita: farský byt (mapa)
TOPlist
Úradné hodiny farskej kancelárie:
Adresa: Sofijská 1, 1. poschodie
 
Pondelok: 15:45 - 17:00
Streda: 15:45 - 17:00
Piatok: 15:45 - 17:00