"V ročnom cykle však postupne rozvíja celé Kristovo tajomstvo, a to od vtelenia a narodenia až po nanebovstúpenie Pána, po Turíce a po očakávanie blaženej nádeje a Pánovho príchodu. Keď takto pripomína tajomstvá vykúpenia, otvára veriacim bohatstvo spasiteľných činov a zásluh svojho Pána, takže sa v každom čase stávajú istým spôsobom prítomnými, aby sa veriaci dostávali s nimi do styku a napĺňala ich milosť spásy."
                                                                                                                                                                                                                                                Sacrosanctum concilium
Na týchto stránkach nájdete základné informácie o:
  • liturgickom roku všeobecne,
  • nasledujúcich rokoch,
  • súčasnom liturgickom roku,
  • dnešnom dni.
TOPlist