Ak chce dať niekto odslúžiť svätú omšu (úmysel svätej omše), môže tak urobiť iba u pána farára (P. Vojtek), a to pravidelne každý pondelok a utorok po sv.omši alebo kedykoľvek po sv.omši, ak ju slúži pán farár (aj iné dni v týždni), avšak mimo nedeľe a sviatkov.
Vďaka za pochopenie.
Sviatosť zmierenia vysluhujeme v bežnom týždni v pondelok, stredu a piatok pred večernou sv. omšou od 17:55 do 18:10 a v utorok a štvrtok od 15:55 do 16:10.
Posledná aktualizácia údajov bola 03.02.2019
1. január Panny Márie Bohorodičky
6. január Zjavenie Pána
30. máj Nanebovstúpenie Pána
20. jún Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
29. jún Sv. Petra a Pavla, apoštolov
15. august Nanebovzatie Panny Márie
1. november Všetkých svätých
8. december Nepoškvrnené počatie Panny Márie
25. december Narodenie Pána
2. február Obetovanie Pána
19. marec Sv. Jozefa, ženícha Panny Márie
9. apríl Zvestovanie Pána
22. apríl Veľkonočný pondelok
21. máj Svätodušný pondelok
8. jún Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
5. júl Sv. Cyrila a Metoda
8. september Narodenie Panny Márie
15. september Sedembolestnej Panny Márie
26. december Sv. Štefana, prvého mučeníka
Neprikázané sviatky v roku 2019:
13. január Krst Krista Pána
6. marec Popolcová streda
14. apríl Kvetná nedeľa
21. apríl Veľká noc
30. máj Nanebovstúpenie Pána
9. jún Zoslanie Ducha Svätého
13. jún Nášho Pána Ježiša Krista,
najvyššieho a večného kňaza
16. jún Najsvätejšej Trojice
20. jún Najsvätejšieho Kristovho tela a krvi
28. jún
Najsvätejšieho Srdca Ježišovho
24. november Krista Kráľa
1. december Prvá adventná nedeľa
29. december Svätej rodiny Ježiša, Márie a Jozefa
6. január Zjavenie Pána
19. apríl Veľký piatok
22. apríl Veľkonočný pondelok
1. máj Sviatok práce
8. máj Deň  víťazstva nad fašizmom
15. september Sedembolestná Panna Mária
1. november Všetkých svätých
24. december Štedrý deň
25. december Prvý sviatok vianočný
26. december
Druhý sviatok vianočný
1. január Deň vzniku Slovenskej republiky
5. júl Svätých Cyrila a Metoda
29. august Výročie SNP
1. september Deň Ústavy Slovenskej republiky
17. november Deň boja za slobodu a demokraciu
Pohyblivé sviatky v roku 2019:
Štátne sviatky v roku 2019:
Dni pracovného pokoja v roku 2019:
Prikázané sviatky v roku 2019:
TOPlist
Program sv. omší v kaplnke sv. Dominika Savia
Pondelok - 09:15 - - 18:15
Utorok - - - 16:15 -
Streda - 09:15 - - 18:15
Štvrtok - - - 16:15 -
Piatok - 09:15 - - 18:15
Sobota - * - - 18:15
Nedeľa 07:45 09:15 10:45 - 18:15
* Prvá sobota v mesiaci je sv. omša aj o 09:15
Presný a aktuálny rozpis sv. omší nájdete v sekcii Oznamy