"Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar."

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)Dňa 29.06.2016 nebudú úradné hodiny farskej kancelárie.

Vo štvrtok je rozlúčka s naším kaplánom Daliborom a poďakovanie na záver školského roka. Omša začína o 18:30.