"Kultúra stretnutia si vyžaduje, aby sme boli disponovaní nielen dávať, ale aj prijímať od druhých. Médiá nám môžu v tomto pomôcť zvlášť dnes, keď siete ľudskej komunikácie dosiahli neslýchaný pokrok. Zvlášť internet je schopný ponúknuť väčšie možnosti stretnutia i solidarity medzi všetkými a to je dobré, je to Boží dar."

(Posolstvo Svätého Otca Františka k 48. svetovému dňu spoločenských komunikačných prostriedkov)
Virtuálna prehliadka kaplnky
Virtuálna prehliadka z výstavby nového kostola
Oznam pre rodičov prvoprijímajúcich detí
Oznam pre birmovancov
POZOR! Farský deň sa z organizačných dôvodov (počasie) presúva na sobotu 30.9.2017
Program bude v sobotu začínať slávnostnou sv. omšou o 10:30.